Naukowcy z Columbia Health Center Zdrowia Środowiskowego (CCCEH) w Columbia University Mailman School of Public Health opisują problemy z motoryką u dzieci narażonych podczas ciąży na ftalany, które są szeroko stosowane w produktach do higieny osobistej, takich jak środki nawilżające i szminki oraz plastikowe pojemniki i zabawki dla dzieci.

Wyniki badania 209 nowojorskich dzieci zostały opublikowane w czasopiśmie Environmental Research .

Naukowcy mierzyli poziomy ftalanów i ich metabolitów w moczu pobranym od kobiet w późnej ciąży oraz od ich dzieci w wieku 3, 5 i 7 lat. Test skriningowy sprawności motorycznej (BOT-2) został przeprowadzony w wieku 11 lat w celu oceny zdolności motorycznych.

Odkrycia sugerują, że ekspozycja matki na ftalany w późnej ciąży może mieć długotrwały niekorzystny wpływ na czynności motoryczne u dzieci w późniejszym dzieciństwie, szczególnie u dziewcząt. Istnieją również dowody na to, że narażenie dzieci na ftalany może mieć bardziej szkodliwy wpływ na funkcjonowanie motoryczne u chłopców.

Niemal jedna trzecia dzieci w przeprowadzonym badaniu prezentowała poniżej lub znacznie poniżej poziomu przeciętnych zdolności motorycznych. Dzieci z nawet subtelnymi problemami motorycznymi często mają trudności w uczestniczeniu w codziennych zajęciach sportowych. Dzieci z problemami motorycznymi mogą również doświadczać niskiej samooceny i poczucia własnej wartości, wysokiego poziomu lęku i depresji, a także zaburzeń zachowania, takich jak ADHD.

Ekspozycja na ftalany prawdopodobnie miała miejsce, gdy matki i ich dzieci nieświadomie przyjmowały niewielkie ilości produktów takich jak szminka lub plastikowe pojemniki i opakowania na żywność. Mogą również wchłaniać te substancje chemiczne przez skórę.

"Badanie to wzbogaca wiele istotnych informacji na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z ftalanami u dzieci, co obejmuje również podwyższone ryzyko astmy i problemów poznawczych" - mówi dr Julie Herbstman, profesor nadzwyczajny w Environmental Health Sciences.

"W miarę możliwości matki powinny minimalizować narażenie na produkty, które zawierają te substancje chemiczne, zwracając uwagę na etykiety produktów, a ponadto decydenci i producenci powinni rozważyć kroki mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stosowania tych chemikaliów. Nie powinny być powszechnie dostępne, dopóki nie zostanie udowodnione, że są bezpieczne. "

Źródło: sciencedaily.com