W związku z akcją protestacyjną przeciwko niedofinansowaniu ochrony zdrowia w Polsce, organizowaną przez OZZL, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja skierował do lekarzy list, w którym przypomniał, że apel NRL poprzedniej kadencji, z jesieni 2017 roku, pozostaje aktualny.

Treść apelu NRL do lekarzy z 27 października 2017:

„Naczelna Rada Lekarska, uwzględniając głosy środowiska lekarzy, którzy słusznie dostrzegają, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji sił przez samych lekarzy, zwraca się do lekarzy o ograniczenie w najbliższym czasie gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych, również w ramach umów cywilnoprawnych, do maksymalnie 48 godzin w tygodniu.”

- W obliczu braku radykalnych zmian w finansowaniu ochrony zdrowia ze środków publicznych i pogarszania się warunków pracy lekarzy, apel ten nie stracił na aktualności. Jest dla nas wiążący i zachęcam do zastosowania się do jego zapisów - napisał Andrzej Matyja.


Źródło: NIL