18 października 2018 r., podczas XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) w Sopocie, prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przejął kierowanie PTNT na lata 2018-2020.

Prezesem PTNT w latach 2016-2018 był JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski, a w latach 2014-2016 prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz, były Prezydent Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Członkiem Zarządu Głównego PTNT i Sekretarzem w obecnej kadencji został wybrany dr hab. n. med. Filip M. Szymański, kierownik Pracowni Prewencji Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.

Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny