Profesor Wojciech Maksymowicz, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ds. Collegium Medicum UWM został powołany przez wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego w skład zespołu doradczego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Prace zespołu ruszą od września. Jego skład wicepremier dopiero buduje. Głównym zadaniem zespołu będzie monitorowanie wdrażania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, która zacznie obowiązywać na polskich uczelniach od października br.

Prof. Wojciech Maksymowicz jest jednym z pierwszych uczonych powołanych do tego zespołu. O tym, że wicepremier powołał go do zespołu zadecydowało jego wielkie doświadczenie w budowaniu rozwiązań nowatorskich, a także w budowaniu mostów między nauką a gospodarką. Ratowanie życia, klinika Budzik i całe Collegium Medicum to dzisiaj wizytówka Olsztyna i to co najlepsze Olsztyn ma do zaproponowania nie tylko swoim mieszkańcom - podkreślał w uzasadnieniu .

- Chciałbym szczególnie zająć się przekładaniem efektów nauki na praktykę codzienną. Stary system był sztywny, bardzo biurokratyczny. Teraz są szanse, aby zerwać tę pętle. Inne kraje, np. mała Finlandia czy wielkie Stany Zjednoczone umieją dobrze wdrażać zdobycze nauki do biznesu. Okazja po temu jest świetna, bo pełna autonomia uczelni wynikająca z nowej ustawy to umożliwia. Można zrobić wiele dobrego, ale i złego i dlatego monitorowanie jest niezbędne. Olsztyn szuka swojej specjalizacji. Medycyna, inżynieria medyczna, biotechnologia, komórki macierzyste, informatyka nowych urządzeń, nowe pomysły starych zakładów, badania wdrożeniowe, czy współpraca z innymi uczelniami to to, czego nam potrzeba. Jest wiele do zrobienie i cieszę się, że mam możliwość jako doradca premiera coś zrobić dla mojego miasta - mówi prof. Maksymowicz.

Pełny skład zespołu i zakres jego zadań Jarosław Gowin ogłosi na początku września.


Źródło: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski