Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Uroczystość zorganizowano w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

Jak powiedział Prezydent, celem przygotowanych rozwiązań jest wspieranie profilaktyki i leczenia seniorów.

- Szacuje się, że w 2040 r. seniorzy stanowić będą prawie 15% naszego społeczeństwa. Prognozy te wymagają systemowego rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia – mówił Prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że program w perspektywie długofalowej przyniesie oszczędności dla całego systemu ochrony zdrowia, poprzez wdrożenie systemowych rozwiązań, zwiększenie liczby oddziałów opieki geriatrycznej i inne działania wspierające w myśl idei „jak najbliżej seniora”.

– Temat związany z opieką zdrowotną nad osobami starszymi, nad seniorami czasem mówimy, ale tak naprawdę chodzi o osoby w podeszłym wieku, powyżej 75 lat, kwestia opieki nad nimi, to jest jedno z fundamentalnych zagadnień w zakresie opieki zdrowotnej na najbliższe dziesięciolecia – powiedział Prezydent.

Andrzej Duda wskazał w tym kontekście, że średnia długość życia kobiet i mężczyzn w Polsce wzrosła. – Wiadomo, że im wiek bardziej podeszły, tym więcej opieki zdrowotnej wymagają osoby, które w takim wieku się znajdują – dodał, uzasadniając konieczność dodatkowych rozwiązań.

Zgodnie z założeniami planowane jest powstanie „Centrów Zdrowia 75+” na poziomie powiatów – ponad 300 takich placówek w Polsce. Obejmować one będą zarówno świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje bieżących problemów, opiekę dzienną, a także domową. Ofertę cechuje dostępność dla każdego seniora.

Kwalifikacja do programu odbywać się będzie na podstawie badań diagnostycznych.

- Mam nadzieję, że w ciągu 5 lat system będzie zorganizowany. Pracowaliśmy nad nim przez lata, prawie 6 lat – zaznaczył Prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, iż w związku z rosnącą liczbą seniorów w Polsce należy podejmować działania uprzedzające. Takim właśnie przedsięwzięciem jest projekt „Centrów Zdrowia 75+”. Prezydent zaznaczył również, że finansowanie placówek odbywać się będzie w głównej mierze na poziomie centralnym, ograniczając wkład powiatów do minimum.

ZOBACZ: Projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej [Plik PDF]


Źródło: Kancelaria Prezydenta RP