Do konsultacji publicznych trafił Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on powstanie specjalnej listy bezpłatnych leków dla ciężarnych.

W uzasadnieniu projektu zapisano, że lista leków zawierałaby leki najczęściej stosowane przez kobiety w ciąży. Uprawnienia do wystawiania recept z kodem uprawnień „C” na leki objęte programem, uzyskają lekarze ginekolodzy posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uprawnienia takie będą posiadać również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, jako osoby najlepiej zorientowane w stanie zdrowia i całokształcie leczenia pacjentki, będącej pod jego opieką, ew. lekarze innych specjalizacji, takich jak diabetologia czy hipertensjologia.

Dostęp do bezpłatnych leków mają uzyskać wszystkie kobiety w ciąży od momentu jej stwierdzenia (niezależnie od ścieżki poczęcia) przez lekarza specjalistę ginekologa do momentu zakończenia ciąży.

"Lista leków będzie tworzona w oparciu o bezpieczeństwo osób, które docelowo miałyby być beneficjentami programu. Ciąża to stan który wymaga, by leki były ordynowane pod szczególnym nadzorem, w należytej koordynacji, gdyż leki stosowane w nadmiarze mogą oddziaływać negatywnie nie tylko na matkę, ale zwłaszcza na płód. Ciąża, w normalnych okolicznościach (czyli kiedy nie występują schorzenia towarzyszące), jest stanem, w którym stosowanie leków powinno być ograniczane do koniecznego minimum" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

W latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących konsekwencją wejścia ustawy w życie, wynosi 316 067 000 zł, przy czym w kolejnych latach wyniesie:

  • w 2019 r. – 10.000 tys. zł;
  • w 2020 r. – 22.000 tys. zł;
  • w 2021 r. – 24.200 tys. zł;
  • w 2022 r. – 26.620 tys. zł;
  • w 2023 r. – 28.982 tys. zł;
  • w 2024 r. – 31.820 tys. zł;
  • w 2025 r. – 35.002 tys. zł;
  • w 2026 r. – 38.502 tys. zł;
  • w 2027 r. – 42.353 tys. zł;
  • w 2028 r. – 46.588 tys. zł.

Zobacz projekt