Rzecznik Praw Pacjenta zachęca do zapoznania się z raportem dotyczącym funkcjonowania psychiatrycznych zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Raport został opracowany przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych - pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, na podstawie informacji uzyskanych od kierowników placówek, w których pełnią swoją funkcję.

„Nadchodzące zmiany w psychiatrii, koncentrujące się na rozpowszechnieniu modelu psychiatrii środowiskowej, wymagają nie tylko dobrego zdiagnozowania aktualnych problemów, ale i wskazania miejsca, jakie zakłady te mogą zająć w ochronie zdrowia psychicznego w przyszłości” – powiedział Bartłomiej Chmielowiec.

Biuro RPP zapytało kierowników zakładów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych o problemy prawne, finansowe i organizacyjne jakich doświadczają kierując swoimi placówkami. Po analizie otrzymanych informacji okazało się, że wszyscy wyrażają zbliżone opinie. Przede wszystkim uważają, że konieczne jest stworzenie przepisów dostosowanych konkretnie do takich zakładów, gdzie uregulowane zostałyby następujące kwestie:

  • zasady kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów, zawierające precyzyjne określenie rodzaju zaburzeń psychicznych i innych chorób stanowiących wskazanie do przyjęcia oraz stanowiących przeciwwskazanie (np. choroba alkoholowa);
  • zasady przyjmowania pacjentów, w szczególności ubezwłasnowolnionych, przyjmowanych bez zgody oraz wbrew ich woli;
  • rodzaje udzielanych w tych zakładach świadczeń zdrowotnych;
  • kryteria pobytu oraz czas pobytu pacjenta;
  • zasady odpłatności za pobyt;
  • zasady wypisywania pacjenta z zakładu, które umożliwiłyby wypisanie w przypadku ustabilizowania/poprawy stanu zdrowia pacjenta do miejsca stałego zamieszkania lub do domu pomocy społecznej.

Cały Raport o funkcjonowaniu psychiatrycznych zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych można pobrać ze strony Biura RPP - PLIK PDF

Źródło: Biuro RPP