Podstawowe różnice w sposobie zapisywania recept na aerozole lecznicze sprowadzają się przede wszystkim do sposobu aplikacji tej formy farmaceutycznej. Niemniej jednak, aby recepta została zrealizowana w aptece z należną odpłatnością, w trakcie wystawiania dokumentu należy kierować się kilkoma podstawowymi przesłankami, charakterystycznymi także dla innych postaci leków. Wśród najważniejszych zasad dotyczących zapisu recepty na aerozol należy wymienić:

 

  • uwzględnienie nazwy substancji leczniczej
  • określenie stężenie, jeśli preparat występuje na rynku w kilku stężeniach (zasada ta dotyczy przede wszystkim aerozoli przeznaczonych do użytku zewnętrznego)
  • w przypadku aerozoli stosowanych wziewnie, wskazane jest, aby podać jednorazową dawkę inhalacyjną np. „Flivotide 50”, co oznacza, iż w tym przypadku wynosi ona 50 mikrogramów
  • określenie ilości opakowań (analogicznie jak przy innych formach farmaceutycznych)
  • określenie w sygnaturze recepty sposobu dawkowania i zastosowania leku


W poniższym zestawieniu zamieszczono kilka najważniejszych zasad wystawiania takich recept, w oparciu o różne sposoby aplikacji aerozoli leczniczych.

Aerozole na skórę


Rp.
Decubitol aerosoli 2 op.
DS.: Chorobowo zmienioną skórę spryskiwać kilka razy dziennie

Rp.
Undofen atomizer 1 op.
DS.: Chorobowo zmienioną skórę spryskiwać kilka razy dziennie

Aerozole do nosa


Rp.
Otrivin 0,1% 1 op.
DS.: Stosować 4 razy dziennie 1 rozpylenie do obu otworów nosowych

Komentarz: Wskazane jest określenie stężenia substancji czynnej. Na rynku dostępne są aerozole w dawce 0,05 proc.

Rp.
Vividrin aerosoli nasali 1 op.
DS.: Stosować 2 razy dziennie 1 rozpylenie do obu otworów nosowych

Rp.
Imigran Nasal Spray 1 op.
DS: podawać do jednego nozdrza zawartość 1 dozownika

Komentarze: W przypadku preparatów o działaniu ogólnoustrojowym podawanych donosowo (przykład powyżej), z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta, wskazane jest aby fakt ten zaznaczyć na druku recepty.

Rp.
Mucofluid 1 op.
DS.: Stosować 4 razy dziennie, 1 rozpylenie do nosa i 1 rozpylenie do gardła

Komentarz: Pomimo, iż preparat podaje się donosowo, jego działanie ogranicza się przede wszystkim do górnych dróg oddechowych i części drzewa oskrzelowego.

Aerozole do stosowanie podjęzykowego


Rp.
Nitromint aerosol 1 op.
DS.: Podawać pod język 1 porcję leku. Unikać wdychania.

Aerozole wziewne w postaci zawiesin lub roztworów

Rp.
Budesonid aerozol 1 op.
DS.: Stosować 2 razy dziennie pojedynczą dawkę inhalacyjną (200 mikrogramów)

Rp.
Atrovent N in aerosolo
DS.: Stosować 2 razy dziennie pojedynczą dawkę inhalacyjną (20 mikrogramów)

Aerozole wziewne w postaci proszków do inhalacji


Rp.
Flixotide Dysk 500 mikrogramów/dawkę inhalacyjną 1 op.
DS.: Stosować 2 razy dziennie po 2 wziewy (jednorazowa dawka inhalacyjna wynosi 500 mikrogramów)

Komentarz: Flutikazon, pod postacią powyższego preparatu występuje również w dawkach 50, 100 i 250, stąd istnieje konieczność określenia jej na recepcie.

Rp.
Serevent Dysk 2 op.
DS.: Stosować 2 razy dziennie po 2 inhalacje (jednorazowa dawka inhalacyjna wynosi 50 mikrogramów)

Komentarz: Salmeterol, pod postacią preparatu Serevent Dysk występuje jedynie w dawce 50 mikrogramów, stąd nie ma konieczności podawania jej na recepcie.

mgr farm. Michał Pstrągowski