Na listopadowej liście refundacyjnej pojawi się pierwsze w Polsce leczenie biologiczne dla pacjentów dorosłych z ciężką postacią Atopowego Zapalenia Skóry - poinformowało Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych.

Bezpłatny dostęp do leczenia biologicznego-lekiem o nazwie Dupixent, dla pacjentów dorosłych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry stało się faktem. Zgodnie z informacją przekazaną bezpośrednio Prezesowi PTCA-Hubertowi Godziątkowskiemu, przez Ministra Macieja Miłkowskiego, lek z substancją czynną dupilumab, ma pojawić się na najbliższej liście refundacyjnej, która będzie obowiązywać od 01 listopada, 2021 roku.

Jak tłumaczy Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych, pojawienie się leku na liście refundacyjnej uruchomi szereg działań administracyjnych oraz formalnych po stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. W praktyce proces będzie wyglądał w ten sposób, że po ogłoszeniu list, NFZ ogłosi konkurs, na podstawie którego zostaną wyłonione placówki, w których pacjent będzie mógł przyjmować lek, w formie iniekcji, 1 raz w miesiącu. Leczenie dupilumabem jest programem lekowym, co oznacza, że pacjent za nic nie płaci (100% refundacji) ale też nie dostaje leku „do ręki”.

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarzy specjalistów (np. dermatologa czy alergologa), będą zgłaszać się do placówek wykonujących zastrzyki. Jak tylko będzie dostępna lista placówek realizujących leczenie Dupixentem, PTCA opublikuje wygodną mapkę.


Źródło: Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych