Rentgen tajemnicą dla Polaków

 Polacy niewiele wiedzą o tak podstawowej metodzie diagnostycznej, jaką jest badanie RTG - wynika z ankiety, którą właśnie przeprowadziła TNS.

Większość Polaków uważa, że badanie RTG umożliwia zdiagnozowanie problemów związanych z układem kostnym (75 proc.) oraz problemów z zębami (58 proc.). Niewielu zdaje sobie sprawę, że jest ono także wykorzystywane w diagnostyce chorób nowotworowych (37 proc.) czy schorzeń piersi (28 proc.), a jeszcze mniej łączy je z rozpoznawaniem chorób neurologicznych (18 proc.), serca i układu krążenia (13 proc.) bądź tak zwanych „dolegliwości kobiecych” (13 proc.).

- Bardzo niska okazała się wiedza Polaków co do zastosowania promieni rentgenowskich w medycynie. To zaskakujące wyniki – uważa prof. Małgorzata Szczerbo – Trojanowska, kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Prof. Szczerbo-Trojanowska przyznaje, że zaskoczył ją jeszcze jeden wynik ankiety. - O ile trzy czwarte społeczeństwa zdaje sobie sprawę ze szkodliwego działania promieni rentgenowskich, to tylko 40 proc. widzi zagrożenia i trudności związane z badaniem rentgenowskim  w niekorzystnych skutkach promieniowania dla organizmu, a nieomal tyle samo ankietowanych upatruje zagrożenia i trudności w braku odpowiedniego sprzętu w polskich szpitalach oraz długi okres oczekiwania na badanie – mówi prof. Szczerbo-Trojanowska.

40 proc. ankietowanych uważa bowiem, że badania z użyciem promieniowania rentgenowskiego można wykonywać raz w roku. Nieco ponad jedna piąta badanych jest zdania, że rzadziej niż raz w roku, a prawie tyle samo sądzi, że kilka razy w roku. Tylko 2 proc. Polaków nie wie o ograniczeniach związanych z częstotliwością wykonywania badań RTG i jest przekonanych, że można je wykonywać nawet kilkanaście razy w roku. 17 proc. respondentów nie umie powiedzieć, jak często w ciągu 12 miesięcy można wykonywać badanie RTG.

Jednocześnie zdecydowana większość Polaków uważa dawkę promieniowania za istotną kwestię związaną z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego w badaniach. Czy byliby jednak skłonni dodatkowo płacić za badanie diagnostyczne, wykonywane sprzętem medycznym redukującym dawkę promieniowania? Tak – odpowiedziała prawie połowa Polaków.


Źródło: www.nauka.newsweek.pl