Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w 2017 roku na współpracę resortu z organizacjami pozarządowymi zaplanowano 700 000 zł.

W komunikacie MZ czytamy, że współpraca obejmuje następujące zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

1. Akcja edukacyjna i informacyjna dotycząca obecności alergenów w żywności oraz zagrożeń z tym związanych – 50 000 zł.

2. Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami – 150 000 zł.

3. Program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy – 200 000 zł.

4. Program informacyjno-edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla osób chorych i ich opiekunów – 150 000 zł.

5. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy – 150 000 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2017 r. Wybór ofert zostanie dokonany do 1 kwietnia 2016 r.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia