W październiku ruszyła kampania zorganizowane przez stowarzyszenie osób młodych chorych na choroby reumatyczne „3majmy się razem”, która ma przełamać stereotypy i zwrócić uwagę na problemy, z jakimi borykają się na co dzień dotknięci tym schorzeniem.

Wbrew powszechnej opinii choroby reumatyczne dotykają nie tylko ludzi w podeszłym wieku, ale także osoby młode, a nawet bardzo małe dzieci. Każdej z ich grozi niepełnosprawność, wykluczenie społeczne, wiele cierpi na przewlekły ból.

Patronat nad właśnie rozpoczętą kampanią objął  prof. Witold Tłustochowicz szef Kliniki Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego.  Kampanię wspiera także wojewódzki konsultant w dziedzinie reumatologii – prof. Marzena Olesińska oraz reuamtolog dr Maria Rell-Bakalarska, a także psycholog dr Lidia Zabłocka-Żytka.

Pod hasłem „reumatyzm” kryje się blisko 200 schorzeń. Dotykają one ludzi bez względu na płeć, wiek, czy rasę. Z ich powodu cierpi co 4 Polak – ogólną liczbę chorych szacuje się na około 10 milionów. Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS), Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów (MIZS) czy toczeń atakują podstępnie głównie osoby młode. Szczyt zachorowań przypada pomiędzy 20. a 45. rokiem życia. Są to choroby nieuleczalne, dlatego młodzi pacjenci muszą nauczyć się tak żyć tak, aby móc realizować swoje plany zawodowe i osobiste. Niestety, w Polsce bezpłatne wsparcie psychologiczne dla młodych chorych reumatycznie jest praktycznie niedostępne. Co więcej, brak poradnictwa zawodowego dla młodzieży i młodych dorosłych skutkuje często ich wykluczeniem i znacząco zwiększa koszty społeczne chorób reumatycznych, które ponosi całe społeczeństwo.

W związku z tym, że panie zapadają na choroby reumatyczne 3 razy częściej niż panowie, w kampanii wzięły udział młode kobiety, które cierpią na te nieuleczalne i nadal nie do końca poznane schorzenia. Dzielą się one swoimi przeżyciami i emocjami, które towarzyszą diagnozie i samej chorobie. W ramach kampanii rusza specjalna strona www.reumatyzmmamlodatwarz.pl – praktyczne kompendium wiedzy nt. chorób reumatycznych oraz profil na Facebook.com/Reumatyzm Ma Młodą Twarz.Źródło: www.pulsmedycyny.pl