Resort zdrowia kupi 16 dentobusów, za blisko 24 mln zł – w piątek poinformowano o rozstrzygnięciu postępowania w tej sprawie.

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dokonał rozstrzygnięcia 4 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 16 dentobusów – pojazdów medycznych, w których są udzielane świadczenia stomatologiczne. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy ZESZUTA SP. Z O. O.

„Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozwiązaniami, które mają poprawić dostęp dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych. Uzupełnieniem naszych działań jest zakup 16 dentobusów, po jednym na każde województwo. Z dentobusów będą korzystać uczniowie małych szkół w tych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu lekarza dentysty” - czytamy w wydanym komunikacie.

Środki na zakup dentobusów pochodzą z budżetu państwa i są przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia