Temat wszawicy systematycznie pojawia się na początku roku szkolnego, gdy dzieci wracają z kolonii i obozów, a następnie późną jesienią i na początku zimy, kiedy zaczynają nosić czapki – przypomina Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do dyrektorów szkół i przedszkoli m.in. o wypracowanie – z udziałem rodziców – określonych procedur przeglądu czystości skóry głowy, które będą przez wszystkich akceptowane i respektowane.

Wywieszana na drzwiach przedszkola czy szkoły kartka informacyjna z prośbą o sprawdzenie dzieciom głów wywołuje u rodziców wiele negatywnych reakcji. Niejednokrotnie żądają oni natychmiastowego wykrycia „sprawcy” problemu, pozostawienia go w domu a nawet skierowania wniosku do sądu rodzinnego, jednocześnie nie wyrażając zgody na sprawdzenie czystości głowy własnemu dziecku. Zdarzają się też sytuacje, gdy rodzice w przypadku wykrycia wszawicy u własnego dziecka nie informują o tym przedszkola czy szkoły, uważając to za wstydliwy problem.

Zdaniem RPD milczenie w takich okolicznościach jest wyborem najgorszym z możliwych. - Opóźnia właściwą reakcję pracowników przedszkola czy szkoły oraz innych rodziców i naraża pozostałe dzieci – podkreśla Marek Michalak i zauważa, że dzieci codziennie są powierzane opiece pracowników przedszkola/szkoły, którzy mają zadbać o ich bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

W zgłoszeniach kierowanych do Biura RPD skarżący wskazują na przykłady rodzin, które bagatelizują sytuację i nie przeprowadzają kuracji u wszystkich domowników lub zwlekają z zakupem środków i ich zastosowaniem, co znacznie wydłuża w czasie eliminację wszawicy oraz sprzyja jej rozprzestrzenianiu.

- Skuteczność wszelkich działań wiąże się z systematycznym i skoordynowanym realizowaniem działań profilaktycznych. Będą one jednak skuteczne, jeśli rodzice będą mieli zaufanie do pielęgniarki/higienistki szkolnej, nauczycieli, a współpraca z nimi będzie układała się właściwie. Tylko wtedy wszawica – jeśli w ogóle się pojawi – zostanie wyeliminowana w możliwie najkrótszym czasie – ocenia RPD i przypomina, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w placówce/szkole/przedszkolu) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie – w uzasadnionym przypadku – przeglądu czystości skóry głowy dziecka (w warunkach, które zagwarantują dziecku intymność, a wykonywane czynności odbędą się z poszanowaniem jego godności osobistej).

W przypadku zaplanowania kontroli, rodzice powinni zostać powiadomieni o jej terminie, a po jej przeprowadzeniu – o wyniku (o skali zjawiska w danej grupie, bez wskazywania konkretnych dzieci, których problem dotyczy). To na pielęgniarce/higienistce szkolnej spoczywa obowiązek bezpośredniego kontaktu z rodzicami dziecka, poinformowanie ich o sprawie, ewentualnie poinstruowanie o sposobie działania oraz monitorowanie sytuacji.


Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka