Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza o przekazanie stanowiska GIS w sprawie nadzoru nad przechowywaniem szczepionek oraz o wskazanie rekomendacji dotyczących zmian prawnych w zakresie nadzoru nad całym łańcuchem dystrybucji szczepionek.

Rzecznik przypomniał, że w związku z informacjami z lutego 2018 r. na temat problemu podania szczepionek przeznaczonych do utylizacji (z powodu ich nieprawidłowego przechowywania), wystąpił do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o przekazanie informacji w tej sprawie oraz o rekomendacje związane ze zdarzeniami z województwa lubuskiego, w którym co najmniej 385 pacjentom podano produkty lecznicze wyłączone z tzw. "zimnego łańcucha".

Inspekcja farmaceutyczna od października 2017 r. przeprowadzała kontrole – na wniosek inspekcji sanitarnej − w punktach szczepień dotkniętych awarią prądu (w kilku województwach). Jedynie w województwie lubuskim doszło do sytuacji polegającej na podaniu szczepionek przeznaczonych do utylizacji. Na dzień 28 lutego 2018 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim wydał 160 decyzji nakazujących zniszczenie szczepionek, a kolejnych 330 pozostawało w przygotowaniu.

Z doniesień medialnych wynika, że w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce w województwie lubuskim Państwowa Inspekcja Sanitarna zwróciła się do punktów szczepień o informacje dotyczące ich technicznego wyposażenia. Na 70 podmiotów, w których doszło do przerw w dostawie prądu na terenie ww. województwa przeprowadzono 81 kontroli, które stwierdziły, że w 10 przychodniach podjęto decyzję o kontynuacji szczepień. GIF zarekomendował m.in. rozwiązanie polegające na podniesieniu wymogów technicznych wobec punktów szczepień dotyczących elektronicznego monitorowania temperatur przechowywania oraz dodatkowej edukacji personelu medycznego w zakresie warunków przechowywania produktów leczniczych.

Zgodnie z art. 109 pkt 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne to do zadań Inspekcji Farmaceutycznej należy kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Szczepionki są produktami leczniczymi. Z przepisów prawa wynika, że GIF jest organem odpowiedzialnym za zapewnienie jakości m.in. przechowywania i transportu szczepionek, zaś GIS odpowiada za szczepionki w kontekście dostępności oraz za kontrolowanie podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Są zatem dwa podmioty odpowiedzialne za nadzór jednak każdy w innym zakresie.

Źródło: Biuro RPD