Rzecznik Praw Dziecka apelował o wprowadzenie porady żywieniowo-dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych, teraz pyta szefa resortu zdrowia o postęp działań w tej sprawie.

Z wcześniejszej informacji Ministra Zdrowia wynika, że w grudniu 2017 r. zlecił on Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej porada dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 6. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia jako świadczenia gwarantowanego z zakresów podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zgodnie z zapewnieniami, po otrzymaniu takiej rekomendacji, Minister Zdrowia podejmuje decyzję co do zasadności zakwalifikowania danego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego. Rzecznik Praw Dziecka oczekuje informacji na temat kwalifikacji tego świadczenia.

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie apelował o należytą dbałość o zdrowie dzieci, także jeśli chodzi o ich żywienie, również w szkołach. W wyniku tych działań wprowadzono zakaz sprzedawania niezdrowych produktów w szkolnych sklepikach, a także serwowania „śmieciowego” jedzenia w stołówkach.


Źródło: Biuro RPD