Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza w sprawie szczepień ochronnych i zabezpieczenia dzieci przed chorobami zakaźnymi.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka zwrócił przede wszystkim uwagę, że sukcesy w leczeniu chorób zakaźnych u dzieci były możliwe dzięki zapobieganiu tym chorobom poprzez szczepienia ochronne. Wskazał, że warunkiem wykorzystania potencjału profilaktycznego szczepień ochronnych jest społeczna akceptacja tej metody zapobiegania chorobom.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju, Rzecznik Praw Dziecka wskazał na potrzebę oceny, czy dostępne prawem środki na rzecz zabezpieczenia dzieci przed chorobami zakaźnymi są wystarczające, czy wymagają modyfikacji i intensyfikacji.

Ponadto Rzecznik zwrócił się o informację, czy liczba specjalistów z zakresu chorób zakaźnych oraz baza szpitalna jest wystarczająca dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci w razie ich zwiększonej zachorowalności na choroby zakaźne.


Źródło: brpd.gov.pl