W ciągu pierwszego tygodnia od rozpoczęcia wypłat na rzecz pacjentów i ich bliskich Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przyznał ponad milion złotych ze środków Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Pierwsze decyzje w ramach Funduszu zostały wydane 18. czerwca br. Kwota przyznanych od tego czasu świadczeń wyniosła już 1 059 000 zł. W 10 przypadkach świadczenie otrzymali pacjenci poszkodowani w wyniku zdarzenia medycznego w szpitalu, a w 7 – osoby bliskie w związku ze śmiercią pacjenta.

- Realizowany przez nas nowy tryb pozasądowy pozwala przyznawać pokrzywdzonym pacjentom i ich rodzinom wsparcie finansowe bez długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego. To niezwykle cieszy, że już na początku swojego działania wypracowany wspólnie z Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną model Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych cieszy się zaufaniem pacjentów i jest dla nich istotnym wsparciem – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Najwyższe świadczenie dla pacjenta z cukrzycą

Najwyższa przyznana dotąd kwota to ponad 154 000 zł dla pacjenta z cukrzycą i miażdżycą. Z powodu złamania kostki założono mu opatrunek gipsowy. Po kilku dniach został przyjęty do szpitala z powodu martwicy stopy i krytycznego niedokrwienia nogi. Mimo to, nie przeprowadzono badania obrazowego tętnic, pacjent nie został też przekierowany do ośrodka specjalistycznego, w którym byłoby możliwe wykonanie zabiegu zapewniającego odpowiedni napływ krwi do naczyń. Nieprawidłowe było też leczenie farmakologiczne związane z niedokrwieniem stopy i cukrzycą. W efekcie konieczna była amputacja nogi, czego przy bardziej profesjonalnym sposobie postępowania można było uniknąć.

Świadczenie z tytułu zaniechania odpowiedniej diagnostyki schorzenia

Jedna z kolejnych spraw zakończyła się przyznaniem kwoty 96 000 zł. Niedługo po operacji kamicy pęcherzyka żółciowego okazało się, że rana, z której wydobywa się ropna wydzielina, jest zakażona kilkoma groźnymi bakteriami. Doszło do ropnego zapalenia dróg żółciowych, co skutkowało reoperacją oraz wydłużonym intensywnym leczeniem i pogorszeniem jakości życia pacjentki. Ocena sprawy wykazała, że przed operacją zaniechano diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz nie zastosowano profilaktyki antybiotykowej. Antybiotykoterapii nie włączono również bezpośrednio po zabiegu, mimo stwierdzonego w jego trakcie stanu zapalnego pęcherzyka żółciowego i sąsiednich tkanek.

Wsparcie dla małżonki zmarłego pacjenta

W innej sprawie Rzecznik przyznał 70 000 zł dla żony starszego pacjenta, który został odesłany bez badania ze szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu rzekomego braku miejsc. Pacjent został tam przewieziony transportem medycznym na pilne zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – z powodu utrzymujących się wymiotów i bólu głowy oraz zaburzeń orientacji. Pacjenta jednak w ogóle nie zbadano ani też nie skierowano do innego szpitala, lecz odesłano do domu. Gdy kolejnego dnia doszło do dalszego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, po przeprowadzeniu odpowiedniej diagnostyki stwierdzono krwotok mózgowy. Było już jednak za późno na skuteczne leczenie. Pacjent wkrótce zmarł.

Już ponad 500 wniosków o przyznanie świadczenia

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło już ponad 500 wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce począwszy od 6 września 2023 roku. Wniosek może być także złożony, jeśli zdarzenie miało miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim po tej dacie. Ta szybka, pozasądowa droga do uzyskania rekompensaty nie wymaga udowodnienia winy szpitala. Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia jest to, czy szkody można było uniknąć.

Przygotowane z myślą o pacjentach i ich rodzinach rozwiązania są efektem współdziałania Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny i Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca, a badane sprawy będą pomocne w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa wszystkich pacjentów.

- Wydane przez Minister Zdrowia Izabelę Leszczynę rozporządzenie uruchamia działanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Nowy tryb pozasądowy pozwala przyznawać pacjentom i ich rodzinom wsparcie finansowe w przypadku zaistnienia w trakcie leczenia szkody, której można było uniknąć. Nie są już skazani na długotrwały, kosztowny spór prawny i proces sądowy – mówił Bartłomiej Chmielowiec po wejściu w życie rozporządzenia, umożliwiającego przyznawanie świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego.

Świadczenia w wysokości nawet 200 tys. złotych

Pacjenci mogą uzyskać świadczenie w wysokości do 200 tys. zł. W celu wyliczenia wysokości sumowane są kwoty przypisane do poszczególnych skutków zdarzenia medycznego – w zakresie uszczerbku na zdrowiu (maksymalna kwota z tego tytułu to 150 tys. zł), uciążliwości leczenia (do 75 tys. zł) oraz pogorszenia jakości życia (również do 75 tys. zł). Z kolei każda z osób bliskich zmarłego pacjenta może liczyć na świadczenie w wysokości do 100 tys. zł. Kwoty te będą corocznie waloryzowane o poziom inflacji.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tego uproszczonego trybu RPP zachęca do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety. Pozwala ona sprawdzić czy w danej sprawie możliwe jest uzyskanie świadczenia od Rzecznika Praw Pacjenta.

Więcej informacji na stronie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych


Źródło: Biuro RPP