Placówki medyczne, które oferują szybkie konsultacje lekarskie przez internet, w tym wystawiają e-recepty - na podstawie wypełnianej przez pacjenta ankiety online, naruszają zbiorowe prawa pacjentów - wskazuje Rzecznik Praw Pacjenta.

RPP wydał dotąd 9 decyzji uznających stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów przez placówki medyczne, które za pośrednictwem serwisów internetowych oferują konsultacje lekarskie, w tym możliwość szybkiego uzyskania e-recepty wyłącznie na podstawie wypełnianej przez pacjenta ankiety on-line.

Biuro RPP przypomina, że zgodnie z przepisami, placówki medyczne są zobowiązane do udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności. Oznacza to przede wszystkim podejmowanie działań uwzględniających bezpieczeństwo pacjentów, które powinno być priorytetem każdej placówki medycznej.

Rzecznik wskazuje, że w tym kontekście ważne jest, że lekarz musi dokładnie ocenić stan zdrowia pacjenta – między innymi ustalić jego problem zdrowotny, wdrożyć właściwe leczenie, w tym zaordynować leki i wypisać recepty – to wszystko powinno być poprzedzone badaniem pacjenta, które może odbyć się także na odległość – za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności takich jak teleporada. Natomiast w omawianych przypadkach wystarczające do oceny stanu zdrowia pacjenta i wystawienia recepty przez lekarza było wypełnienie i przesłanie przez pacjenta ankiety online, czego za badanie uznać nie można.

Bartłomiej Chmielowiec podkreśla, że wypełnienie ankiety medycznej i jej weryfikacja przez lekarza nie jest równoznaczna z badaniem. Ankieta nie może być jedynym dokumentem, na podstawie którego lekarz diagnozuje i ocenia stan zdrowia pacjenta.

Placówki medyczne zostały zobowiązane do zaniechania stosowania praktyk naruszających zborowe prawa pacjentów. Jeśli nie zastosują się do tych decyzji, Rzecznik Praw Pacjenta nałoży na nie kary pieniężne w wysokości do 500 tys. zł.

— Regulacje prawne mają na celu zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa oraz skutecznego leczenia pod nadzorem lekarza, który to nadzór nie może być iluzoryczny. Chodzi w szczególności o odpowiedzialne stosowanie leków na receptę, które mogą powodować ciężkie działania niepożądane. Pacjentów nie można bezpodstawnie narażać na takie ryzyko – dodaje Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi kolejne 7 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta w podobnych sprawach, które zostaną zakończone w najbliższym czasie.


Źródło: Biuro RPP