Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej powołali do życia organ, który ma być forum dialogu i współpracy dla przedstawicieli firm farmaceutycznych oraz branżowych ekspertów. Pracami Platformy Farmaceutycznej przewodzić będzie Ewa Grenda stojąca na czele Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma,

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, jest przekonany, że powoływanie w ramach organizacji branżowych organów będących miejscem forum dialogu i współpracy, będzie się przekładać na wspólne wypracowywanie rozwiązań i przedsięwzięć służących branży. Inicjatorzy Platformy Farmaceutycznej liczą również na to, że będzie ona silnym i reprezentatywnym podmiotem i zdecydowanie dużo lepszym partnerem dla resortu zdrowia.

"Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tworzenie Platform jest bardzo efektywne. Do udziału w najnowszym przedsięwzięciu w pierwszej kolejności zaproszone zostały innowacyjne firmy, ze względu na ich duży wkład w polskie PKB"– przekonywał szef Pracodawców RP.

Powołana na przewodniczącą Platformy - Ewa Grenda- nie ukrywała, że stawia sobie oraz członkom nowego organu ambitne cele w obszarze polityki zdrowotnej państwa.

"Pragniemy stymulować merytoryczny dialog między wszystkimi środowiskami będącymi częścią systemu ochrony zdrowia. Wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania, które będę efektywnie wspierać jego rozwój, przynosząc bezpośrednie korzyści pacjentom"- podsumowała po pierwszym spotkaniu Platformy Farmaceutycznej Ewa Grenda.

Uczestniczący w obradach wiceminister zdrowia - Sławomir Neumann podkreślił, że z wielką satysfakcją przyjął powstanie nowego, silnego partnera do dialogu z MZ. Zwrócił jednak uwagę na konieczność przyłączenia do Platformy producentów leków generycznych - tak by reprezentowała ona głos całego środowiska farmaceutycznego i mogła uniknąć posądzenia o forsowanie partykularnych interesów jednej grupy producentów.


Źródło: www.pulsfarmacji.pl