24 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie funkcjonowania centrów i zespołów urazowych, które w ocenie Rzecznika nie zabezpieczają potrzeb małoletnich pacjentów.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że według minimalnych wymogów określonych aktami normatywnymi, w skład zespołu urazowego wchodzą lekarze o specjalnościach, z których większość nie posiada odpowiedników dla dzieci. W ocenie Rzecznika funkcjonujące w aktualnym stanie prawnym centra urazowe nie są przeznaczone dla małoletnich.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Zdrowia o rozpoznanie problemu oraz przekazanie informacji na temat aktualnych zamierzeń i działań resortu zdrowia, mających na celu rozwiązanie sygnalizowanego problemu.


Więcej: brpd.gov.pl