Wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba przekazał policjantom garnizonu łódzkiego dwanaście walizek wypełnionych wyjątkowym sprzętem. W środku są atrapy narkotyków i przedmiotów służących do ich zażywania i przechowywania. Będą one wykorzystywane m.in. podczas spotkań z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami młodzieży, by mogli w porę interweniować w razie podejrzenia kontaktu dziecka z substancjami psychoaktywnymi.

Sprzęt został przekazany w czwartek (2 września) podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Odebrał go inspektor Jarosław Rybka, zastępca komendanta wojewódzkiego policji do spraw prewencji. Walizki wypełnione są atrapami dostępnych na rynku narkotyków, w tym: marihuany, kokainy, haszyszu, LSD, amfetaminy czy dopalaczy. W środku są też przedmioty mogące służyć do przechowywania narkotyków, w tym sprytne skrytki, a także do ich zażywania, dystrybucji i wykrywania.

- Walizki zostały kupione ze środków samorządu województwa. Są pomocą dydaktyczną w realizacji profilaktyki antynarkotykowej – mówiła podczas konferencji Katarzyna Maciołek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, które realizuje Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii. - Przekazane będą na potrzeby szkoleń prowadzonych przez funkcjonariuszy policji. Uczestnikami spotkań będą tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, w tym m.in. nauczyciele, pedagodzy, rodzice, opiekunowie prawni z terenu województwa łódzkiego.

Policjanci prowadzą spotkania szkoleniowe z wykorzystaniem takich właśnie walizek przede wszystkim w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Samorząd województwa już po raz trzeci przekazał policji garnizonu łódzkiego walizki edukacyjne służące do profilaktyki antynarkotykowej. - Rok rocznie zapisujemy w budżecie kwotę, która w efekcie przekłada się na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W tym roku jest to 350 tys. zł – podsumował wicemarszałek Ziemba.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Fot. Adam Staśkiewicz