Związek Powiatów Polskich przyjął stanowisko, w którym zwrócił uwagę na permanentne niedofinansowanie szpitali powiatowych, podkreślając, że szpitale te pełnią istotną rolę w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Starostowie podkreślają, że na przestrzeni ostatnich kilku lat łączne nakłady na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w szpitalach powiatowych spadły o kilkanaście procent, podczas gdy w tym samym okresie inne szpitale odnotowały wzrost wartości umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zdaniem ZPP, systematycznie podnoszone są standardy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące personelu, warunków lokalowych oraz zaopatrzenia w sprzęt, co powoduje, że jednostki prowadzone przez powiaty są wykluczane z możliwości ubiegania się o kontrakt.

Samorządowcy stwierdzają, że obecny rok jest rokiem przełomowym, w którym wyraźnie widać stabilizację sytuacji ekonomicznej w powiatowej służbie zdrowia, co nie idzie w parze z polityką Ministerstwa Zdrowia.

Według ZPP, powodem trudnej sytuacji finansowej jest unikanie płacenia przez NFZ środków za  nadwykonania oraz ograniczanie wysokości kontraktów. Jednocześnie związek podkreśla, że wiele szpitali klinicznych oraz instytutów odnotowuje niewykonanie kontraktów.

W stanowisku czytamy także, że kluczowe dla kondycji finansowej placówek powiatowych będą lata 2015 i 2016 – samorządowcy nie wyrażają na to zgody, by warunki kontraktowania były identyczne, jak w roku 2014. Ich zdaniem oznaczałoby to przyzwolenie na degradację szpitali prowadzonych przez powiaty oraz zaprzepaszczenie rezultatów kilkunastu lat pracy nad poprawą ich kondycji finansowej.Źródło: www.podyplomie.pl