We wtorek (21 września) otwarto Centrum Symulacji Medycznej przy Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. W wydarzeniu uczestniczyli minister zdrowia Adam Niedzielski oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Centrum Symulacji Medycznej jest wyposażone w nowoczesne narzędzia pomiarowe i analityczne umożliwiające dostosowanie programu nauczania do współczesnych wymogów rynku pracy i oczekiwań regionalnych pracodawców. Powstała infrastruktura będzie służyła co najmniej 3 grupom zidentyfikowanych beneficjentów: studentom, pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz pośrednio przedsiębiorcom.

– Dzięki działalności sanockiej uczelni młodzi ludzie nie muszą wyjeżdżać i szukać możliwości edukacji poza Podkarpaciem i poza rodzinnym miastem. Tutaj mogą zdobywać wykształcenie i tutaj mogą realizować swoją karierę zawodową – mówiła Ewa Leniart.

Powstałe Centrum Symulacji Medycznej będzie zaspokajać potrzeby kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, doposażone pracownie w Instytucie Mechaniki i Budowy Maszyn pozwolą na poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów, zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców regionu.

Ponadto uczelnia zwiększy swoje możliwości w zakresie kwaterowania studentów i kadry dydaktycznej, co powinno zaowocować wzrostem zainteresowania uczelnią. Centrum, już od 2021 r. posłuży 400 studentom na wspieranych kierunkach.

Koszt realizacji tej inwestycji to niemal 39 milionów złotych.

Otwarcie Centrum odbyło się w ramach VI Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Rozpoczynając cześć plenarną spotkania, minister Adam Niedzielski podsumował działania rządu w zakresie kształcenia nowych kadr medycznych.

– W ciągu ostatnich pięciu lat liczba nowych pielęgniarek zwiększyła się o 5%. Mimo wszytko to nie jest sytuacja komfortowa. Wciąż zwiększa się średnia wieku w zawodzie. Dlatego tak ważne, tak cenne jest budowanie nowych ośrodków kształcenia pielęgniarek i ratowników. Nowej infrastruktury, takiej jak ta w Sanoku – mówił minister Niedzielski.

Szef resortu zdrowia przedstawił także plany rządu, mające ułatwienie rozszerzenie procesu edukacji przyszłych lekarzy.

– Wspólnie z Ministrem Edukacji i Nauki przygotowujemy projekt, który będzie dopuszczał kształcenie lekarzy w szkołach zawodowych – dodał Adam Niedzielski.


Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie