Jak rozpoznać udar mózgu, dlaczego nie wolno łączyć jednych leków z innymi - tego m.in. dowiedzą się uczestnicy rozpoczętych w Białymstoku zajęć na Uniwersytecie Zdrowego Seniora. To edukacyjne przedsięwzięcie Uniwersytetu Medycznego (UMB).

Nowy rok akademicki rozpoczęło ok. 50 osób w wieku 60 plus. To piąta edycja takich zajęć. Wykłady będą się odbywać dwa razy w miesiącu na wydziale nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zajęcia są bezpłatne. Prowadzą je m.in. specjaliści w konkretnych dziedzinach.

Główny cel przedsięwzięcia to propagowanie zdrowego trybu życia i podnoszenie poziomu wiedzy medycznej wśród seniorów - powiedział PAP koordynator projektu, dr Mateusz Cybulski z Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB.

W obecnej edycji uniwersytetu dla seniorów będzie m.in. mowa o zagadnieniach ważnych w geriatrii, takich jak wielolekowość, wielochorobowość czy nadużywanie leków bez recepty, bez wskazania lekarza - poinformował.

Dodał, że z jego badań przeprowadzonych na zajęciach z udziałem seniorów wynika, że zdecydowana większość z nich bierze leki bez recepty bez wskazań lekarza. "A wiadomo, że mogą np. powstać różne niepożądane interakcje" - mówi Cybulski. Dlatego specjaliści będą przed tym przestrzegać; jak dodał, zajęcia o tym, jak prawidłowo stosować leki, czyli np., że trzeba je popijać wodą, a nie innymi napojami, cieszą się bardzo dużą popularnością.

"Wydaje nam się, że brakuje tej wiedzy. Widzimy to nawet po rekrutacji" - mówi Cybulski. Dodaje, że absolwenci uniwersytetu przekazują informacje kolegom i koleżankom, którzy przychodzą na zajęcia w kolejnych edycjach uniwersytetu dla seniorów.

Uczelni zależy na tym, by wyedukowani na zajęciach seniorzy przekazywali wiedzę dalej, dlatego będą również zajęcia nt. wolontariatu prozdrowotnego wśród osób starszych, by to seniorzy przekazywali wiedzę swoim kolegom, np. podczas spotkań w domach pomocy społecznej, czy na zajęciach na Uniwersytecie III Wieku.

"Mamy na myśli kontakt: osoba starsza - osoba starsza (...) Ponieważ wydaje nam się, że taka osoba będzie lepiej docierała do rówieśników ze swojego środowiska niż np. młody lekarz" - powiedział Cybulski.

Seniorzy zapoznają się także np. ze szczegółowymi informacjami na temat udaru mózgu: od czynników ryzyka przez profilaktykę, po objawy. "To jest istotny problem wśród osób starszych i stwierdziliśmy, że musimy tę lukę wypełnić" - mówi Cybulski. Zajęcia poprowadzi doc. Alina Kułakowska z UMB, pod opieką której studenci UMB zrealizowali kampanię społeczną "Pokaż dziadkom" poświęconą tematyce udaru mózgu.

Według Cybulskiego dzięki zajęciom seniorzy baczniej patrzą na samych siebie, a wiedza wyniesiona z zajęć przekłada się na ich świadomość zdrowotną. Podkreśla jednak, że zajęcia są "wykładem, a nie wizytą u lekarza", a edukacja nie zastąpi opieki medycznej, choć pomaga seniorom łatwiej wyłapać potencjalne objawy choroby i szybciej zareagować.

Uniwersytet Zdrowego Seniora wspólnie z UMB organizują Stowarzyszenie "Pro Salute" oraz Urząd Miejski w Białymstoku. W poprzednich latach z zajęć skorzystało 190 seniorów.(PAP)

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Izabela Próchnicka, Anna Małecka