Zakupy nowoczesnego sprzętu, modernizacja jednostek, tworzenie nowych oddziałów, kampanie promujące zdrowie - to bilans ostatnich trzech lat w placówkach ochrony zdrowia województwa śląskiego.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ponad 170 mln złotych zainwestowano w wojewódzkie placówki ochrony zdrowia w ciągu minionych trzech lat. Kolejnych siedem milionów wsparło programy zdrowotne oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Samorząd Województwa Śląskiego w dwojaki sposób łoży na placówki medyczne, których jest organem prowadzącym. Jedna pula to wsparcie z funduszy unijnych, a druga to środki budżetu Województwa przekazywane podmiotom leczniczym w formie dotacji, a w przypadku spółek w formie podwyższenia kapitału zakładowego.

Wśród inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych z dotacji Województwa Śląskiego znalazły się m.in.:

 • Zakup angiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (wartość dofinansowania ze strony Województwa Śląskiego: 5,4 mln zł); zakup angiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu (2,8 mln zł);
 • Zakup systemu neuronawigacji chirurgicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu (1,5 mln zł);
 • Budowa Pawilonu Operacyjnego w Katowickim Centrum Onkologii (1,5 mln zł); doposażenie sali operacyjnej w Pawilonie Operacyjnym (4,7 mln zł);
 • Utworzenie oraz wyposażenie wyspecjalizowanego Pododdziału Mukowiscydozy dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu (3,5 mln zł);
 • Utworzenie Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu (10 mln zł);
 • Zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaniem kontrastu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku (2 mln zł).

Wśród inwestycji znalazły się także te związane z modernizacjami i przebudowami szpitalnych budynków. Dotyczyło to m.in. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie (modernizacja oddziału obserwacyjno-zakaźnego – 1 mln zł; modernizacja Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii – 1 mln zł; przebudowa pomieszczeń na Oddziale Pediatrycznym, Pracowni Endoskopii, Bronchoskopii i USG – 1 mln zł); Centrum Psychiatrii im. dra K. Czumy w Katowicach (termomodernizacja budynku głównego – 1 mln zł); Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Ziętka w Tarnowskich Górach (termomodernizacja budynku SP ZOZ REPTY – 1,2 mln zł); Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śl. (modernizacja budynku – 2,1 mln zł); stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie (budowa nowej siedziby – 1,1 mln zł).

Wsparcie działalności spółek z zakresu ochrony zdrowia poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o:

 • 3 mln zł - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. (środki przeznaczone na utworzenie Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w strukturze Centrum);
 • 5,4 mln zł - Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sp. z o.o. (środki przeznaczone na przebudowę Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej wraz z blokiem operacyjnym);
 • 2,28 mln zł - Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju sp. z o.o. (środki przeznaczone m.in. na modernizację pomieszczeń Oddziału B, modernizację basenu oraz sieci przeciwpożarowej);
 • 3 mln zł - Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. (zakup cyfrowego RTG, aparatu do znieczulania, stołu operacyjnego, modernizacja apteki);
 • 2 mln zł - Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. (m.in. remont kapitalny basenu solankowego i wielostrumieniowego; wymiana rur i układu przepompowni solankowej).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na infrastrukturę ochrony zdrowia (Działanie 10.1) przewiduje się przeznaczenie łącznej kwoty 63 610 853 euro (ponad 254 mln zł.). Pierwszy nabór projektów odbył się w tym roku. Złożono 143 wnioski o dofinansowanie. Obecnie trwa ocena projektów.

Województwo Śląskie jest także krajowym liderem pod względem liczby nadzorowanych zakładów aktywności zawodowej oraz liczby zatrudnionych w nich osób. W 13 obecnie działających zakładach (w tym 3 powstałych w okresie ostatnich trzech lat) zatrudnionych jest 590 osób z niepełnosprawnością.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego