RPP na podstawie informacji zebranych przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego zwrócił się do ministra zdrowia o opracowanie standardów opieki nad kobietami w ciąży leczonymi w szpitalach psychiatrycznych.

„Zasygnalizowane przez nas problemy dotyczyły leczenia farmakologicznego, wykonywania testów ciążowych, badań i konsultacji ginekologicznych, warunków pobytu w szpitalu oraz diety” - informuje Biuro RPP.

Minister Zdrowia zlecił konsultantom krajowym w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie psychiatrii opracowanie spójnych wytycznych w tym zakresie. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii w dniu 28 lipca br. przedstawili swoje rekomendacje. Specjaliści krajowi zalecają:

  1. Odnotowywanie w dokumentacji medycznej daty ostatniej miesiączki oraz informacji o liczbie dotychczasowych ciąż i sposobie ich zakończenia.
  2. Wyposażenie oddziałów psychiatrycznych w testy ciążowe.
  3. Ustalenie przez kierowników oddziałów psychiatrycznych miejsca i trybu konsultacji ginekologiczno – położniczej oraz miejsca przeniesienia pacjentki do konkretnego oddziału ginekologiczno – położniczego, gdyby zaszła taka konieczność.
  4. Zapewnienie dodatku białkowego dla kobiet w drugiej połowie ciąży.
  5. Ograniczenie pobytu ciężarnej w oddziale psychiatrycznym do niezbędnego minimum z zapewnieniem pobytu w sali jednoosobowej lub z jak najmniejszą ilością współpacjentek, niestwarzających zagrożenia fizycznego.
  6. Leczenie pacjentek po 37 tygodniu ciąży w oddziałach położniczych z zapewnieniem konsultacji psychiatrycznej.
  7. Hospitalizowanie kobiet w pierwszych dniach po porodzie w oddziałach położniczych.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Konsultanci zalecają ponadto przestrzeganie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej oraz standardów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.


Źródło: Biuro RPP