Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą.

Opracowany dokument jest polskim standardem profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem do ukończenia pełnoletności. Projekt, jak sama nazwa wskazuje, określa standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą. Standardy określają poszczególne elementy opieki medycznej mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia dziecka, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego w ramach, których opieka opiera się na praktykach o udowodnionej skuteczności. 

Podstawę dokumentu stanowią badania i opinie ekspertów oraz instytucji w zakresie opieki medycznej nad dzieckiem, m.in. Instytut Matki i Dziecka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” czy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Od 2008 r. o opracowanie i wdrożenie standardów zabiegał Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

- Przyjęcie i wdrożenie do stosowania jednolitej metodyki przeprowadzania testów przesiewowych i bilansów zdrowia dziecka przez wszystkich lekarzy i pielęgniarki będzie korzystne dla oceny poziomu stanu zdrowia dzieci oraz dokonywania stosownych analiz jakościowych i ilościowych – podkreślał Rzecznik w licznych wystąpieniach do resortu zdrowia.

Standard określa, kto i w jaki sposób realizuje opiekę, a także warunki, zakres oraz częstotliwość tej opieki. W projekcie rozporządzenia wymieniono zadania pracowników ochrony zdrowia w identyfikowaniu problemów dziecka i jego rodziny. Ma to istotne znaczenie w kontekście informacji o występowaniu krzywdzenia i zaniedbywania dzieci. Standard umożliwi np. pielęgniarce sprawującej opiekę nad dzieckiem wczesną identyfikację rodzin potrzebujących wsparcia przez zwiększenie wizyt w domu i wdrożenie działań prewencyjnych.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 16 października 2015 r.


Źródło: brdp.gov.pl