Program „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko – mazurskim” ma w założeniu poprawić wykrywalność i profilaktykę udarów mózgu. Zaplanowany jest na trzy lata i będzie kosztować ponad 1,5 mln zł. Jego głównym realizatorem na Podlasiu będzie Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku wraz z Podlaskim Związkiem Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie.

Na początek neurolodzy z USK przeszkolą ponad 60 lekarzy rodzinnych z województwa podlaskiego, ale także z mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Nauczą ich na jakie czynniki ryzyka zwracać uwagę (wiek, otyłość, nadciśnienie tętnicze) oraz jak rozpoznawać pierwsze sygnały, które mogą wskazywać, że dany pacjent ma już problem neurologiczny. Nauczą też pacjentów właściwych zachowań prozdrowotnych.

Lekarze rodzinni poddadzą badaniom przesiewowym ok. 6 tys. osób w wieku 40-65 lat. Jeżeli po standardowej diagnostyce okaże się, że pacjent wymaga dokładniejszych badań laboratoryjnych lub obrazowych, zostanie skierowany w trybie pilnym do specjalisty, a opiekę nad nimi przejmie Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

- To bardzo korzystny program i bardzo potrzebny w naszym regionie – przyznaje dr Włodzimierz Bołtruczuk, lekarz rodzinny, a jednocześnie prezes Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie. – Uczestnicząc w nim, będziemy mogli zdobyć większą wiedzę na temat chorób mózgowych, a przez to łatwiej będzie nam zapobiegać chorobie i reagować na pierwsze symptomy. Ten program to korzyść dla pacjentów, lekarzy rodzinnych i specjalistów, a także szansa na poprawienie statystyk.

W województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim z powodu chorób naczyniowych mózgu leczonych rocznie jest około 4 tys. chorych, a w województwie mazowieckim ponad 16 tys. pacjentów. Z tego około 70 procent nigdy nie odzyskuje pełnej sprawności. Udar mózgu jest dziś jedną z najczęstszych przyczyn zgonu chorych i najczęstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności.

Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku