Według nowych badań opublikowanych w European Heart Journal, stosowanie statyn u pacjentów z niewydolnością serca wiąże się z 16% niższym ryzykiem zachorowania na raka w porównaniu z osobami nie stosującymi statyn podczas średnio czterech lat obserwacji. Ponadto badanie wykazało, że stosowanie statyn wiązało się z 26% zmniejszonym ryzykiem zgonu z powodu raka w tym samym okresie.

Wcześniejsze badania wykazały, że pacjenci z niewydolnością serca są narażeni na zwiększone ryzyko zachorowania na raka, prawdopodobnie dlatego, że niewydolność serca może być stanem zwiększającym ryzyko rozwoju nowotworu poprzez wspólne szlaki, takie jak zapalenie lub czynniki genetyczne. Jednak niewiele jest badań dotyczących związku między stosowaniem statyn, a ryzykiem rozwoju i śmierci z powodu raka u pacjentów z niewydolnością serca.

Badanie wykazało również, że im dłużej osoby z niewydolnością serca przyjmowały statyny, tym w większym stopniu zmniejszało się ryzyko zachorowania na raka. W porównaniu z przyjmowaniem statyn przez okres od trzech miesięcy do dwóch lat i po uwzględnieniu czynników, które mogą wpływać na wyniki, takich jak wiek, płeć, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i inne problemy zdrowotne, jeśli pacjenci przyjmowali statyny przez cztery do sześciu lat, ich ryzyko zachorowania zmniejszyło się o 18%, a jeśli przyjmowali je przez sześć lub więcej lat, ryzyko zmniejszyło się o 22%.

Podobnie ryzyko zgonu z powodu raka zmniejszyło się o 33% i 39% jeśli pacjenci pozostawali na statynach odpowiednio przez cztery do sześciu lat i przez sześć lub więcej lat, w porównaniu z pacjentami, którzy przyjmowali je przez okres od trzech miesięcy do dwóch lat.

Dr Kai-Hang Yiu z Uniwersytetu w Hongkongu, który prowadził badanie, powiedział: „Dziesięć lat po rozpoczęciu przyjmowania statyn, zgony z powodu raka wynosiły 3,8% wśród pacjentów z niewydolnością serca przyjmujących statyny i 5,2% wśród osób niestosujących statyn.. Zmniejszenie bezwzględnego ryzyka zachorowania na raka po sześciu latach stosowania statyn było o 22% mniejsze w porównaniu z osobami, które otrzymywały statyny tylko od trzech miesięcy do dwóch lat”.
We współpracy z profesor Carolyn Lam z National Heart Center w Singapurze i innymi badaczami dr Yiu przeanalizował dane 87 102 pacjentów z Hongkongu, którzy zostali przyjęci do szpitala z niewydolnością serca. Pacjenci byli wykluczani z badania, jeśli wcześniej chorowali na raka lub zmarli w ciągu 90 dni od pierwszej diagnozy niewydolności serca, jeśli byli nosicielami wirusa HIV lub jeśli przyjmowali statyny przez mniej niż 90 dni. To pozostawiło do analizy 36 176 osób stosujących statyny i 50 926 niestosujących statyn.

Łącznie 3863 (4,4%) pacjentów zmarło z powodu raka podczas obserwacji, a najczęstszymi rodzajami raka były jelita, żołądek, płuca, wątroba i drogi żółciowe (wątroba).

Naukowcy odkryli również, że liczba zgonów z jakiejkolwiek przyczyny była mniejsza wśród osób stosujących statyny w porównaniu z osobami niestosującymi tych leków. W wieku dziesięciu lat zmarło 60,5% (21 886) osób przyjmujących statyny, a 78,8% (40 130) osób niestosujących statyn, co oznacza, że stosowanie statyn wiązało się z 38-procentową redukcją zgonów z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z osobami, które nie stosują tych związków.

Naukowcy twierdzą, że postępy w leczeniu niewydolności serca, które przyniosły dwukrotną poprawę wskaźników pięcioletnich przeżyć z 29% do 60% w latach 1970-2009, zostały zrekompensowane wzrostem zgonów z innych przyczyn, w szczególności z powodu raka. , wśród pacjentów z niewydolnością serca.

Dr Yiu powiedział: „Niewydolność serca to choroba nasilająca się na całym świecie, a zgony z innych przyczyn niezwiązanych z sercem i naczyniami krwionośnymi budzą niepokój. Nasze odkrycia powinny zwiększyć świadomość lekarzy na temat rosnącej zachorowalności na raka wśród pacjentów z niewydolnością serca. Ponadto nasze badanie podkreśla związek między niewydolnością serca, a rozwojem nowotworów i dostarcza ważnych informacji na temat możliwości zmniejszenia zachorowalności na raka i związanych z nim zgonów poprzez stosowanie statyn u tych pacjentów.

„Należy przeprowadzić randomizowane badania w celu dalszego zbadania tego. Ponadto odkrycia, w połączeniu z wcześniejszymi badaniami wykazującymi silny związek między niewydolnością serca a rakiem, wzywają do opracowania potencjalnych strategii zmniejszania ryzyka raka, takich jak badania przesiewowe w kierunku raka serca pacjentów z niepowodzeniem”.

Mocne strony badania obejmują jego rozmiar, wykorzystanie danych z ogólnoterytorialnej, dobrze zweryfikowanej elektronicznej bazy danych opieki zdrowotnej oraz dostosowanie do czynników, które mogą wpływać na wyniki, w tym stosowania leków takich jak metformina i aspiryna, o których wiadomo, że chronią przeciwko rakowi.

Ograniczenia obejmują fakt, że jest to nierandomizowane badanie obserwacyjne, co oznacza, że może jedynie wykazać związek między statynami, a niższym ryzykiem raka, a nie, że statyny powodują redukcję ryzyka rozwoju nowotworu.

Źródło: eurekalert.org