28 marca dr hab. Grzegorz Basak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został wybrany na stanowisko przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Powikłań i Jakości Życia (Complications and Quality of Life Working Party) Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (European Society for Blood and Marrow Transplantation - EBMT).

Uroczystość, podczas której ogłoszono ten wybór, miała miejsce podczas corocznej konferencji EBMT w Marsylii. Do tej pory dr Grzegorz Basak sprawował funkcję sekretarza wspomnianej grupy. Objecie nowego stanowiska jest też równoznaczne z byciem członkiem zarządu „Scientific Council” EBMT. Kadencja, podczas której będą pełnione powyższe funkcje, potrwa 4 lata. Uprawnionych do głosowania było ponad 560 ośrodków transplantacyjnych, głównie z Europy.

Do obowiązków przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Powikłań i Jakości Życia będzie należało:

  • koordynowanie prac 3 podgrup roboczych i wyznaczenie ich przewodniczących spośród grona europejskich ekspertów
  • wyznaczenie sekretarza
  • koordynacja prac badaczy z biurem danych i biurem statystycznym
  • wyznaczanie priorytetów badawczych i zarządzanie projektami
  • współpraca z pozostałymi grupami badawczymi
  • zachęcanie i przyciąganie nowych badaczy do grupy roboczej
  • organizacja corocznych konferencji edukacyjnych (w tym roku - Granada)
  • organizacja 2/rok spotkań roboczych i comiesięcznych telekonferencji.

Szczegółowe informacje o EBMT dostępne są na stronie: www.ebmt.org


Źródło: WUM