Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest realizatorem projektu „Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej SUM”.

Jak poinformowano na stronie internetowej uczelni, głównym założeniem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy oraz lekarzy rezydentów, poprzez organizację kursów w zakresie doskonalenia umiejętności wykonywania procedur zabiegowych uwzgledniających mapy potrzeb zdrowotnych. Zakres szkoleń wykracza poza program specjalizacji, dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie umiejętności chirurgicznych.

W projekcie mogą wziąć udział czynni zawodowo lekarze z całej Polski, przy czym dodatkowo można wziąć udział w każdym z proponowanych jedenastu szkoleń. Liczba miejsc jest limitowana, a o przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uczestnikom zostanie zapewnione bezpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie dla osób zamieszkałych powyżej 50 km od jednostek Uczelni, w których kursy będą realizowane.

Szkolenia będą realizowane przy użyciu zaawansowanych symulatorów medycznych wszelkiego typu, trenażerów mechanicznych – pudełkowych, symulatorów wirtualnej rzeczywistości (poprawiające sprawność manualną aktywnych operatorów utrwalając etapy procedur medycznych).

Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 7 grudnia 2020 r. i obejmują kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej – z wykorzystaniem Laparoskopowego symulatora wirtualnej rzeczywistości. Kurs skierowany jest do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, a także do lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu małoinwazyjnych technik operacyjnych.

Zakres kolejnych kursów, które będą prowadzone w 2021 r. w wymienionych niżej dziedzinach:

 1. Chirurgia:
  - Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej – z wykorzystaniem Laparoskopowego symulatora wirtualnej rzeczywistości.
  - Kurs wirtualnej symulacji technik torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej – z wykorzystaniem Laparoskopowego symulatora wirtualnej rzeczywistości oraz trenażerów laparoskopowych.
  - Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w urologii i urologii dziecięcej z wykorzystaniem Symulatora do treningu urologii endoskopowej.
  - Kurs FAST - symulacja medyczna – z wykorzystaniem Symulatora z fantomem i komputerem do wizualizacji USG z realnymi obrazami.
 2. Ortopedia:
  - Diagnostyka funkcjonalna układu kostno–stawowo–mięśniowego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieku rozwojowego oraz senioralnego z wykorzystaniem: platformy symulacyjnej 3D z modułem balansu, cyfrowych goniometrów grawitacyjnych, aparatury do oceny wielowymiarowej siły mięśniowej, aparatury do analizy chodu, parametrów przestrzenno-czasowych, aparatury + topografii powierzchniowej połączonej z analizą chodu i podometrią.

 3. Kardiologia/kardiochirurgia:
  - Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych (TEE) – z wykorzystaniem Symulatora do nauki echokardiograficznych badań przezprzełykowych TEE - Ultrasonografu wraz z oprogramowaniem Echo Pac SWO.
  - Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia – z wykorzystaniem Symulatora do diagnostyki i interwencji naczyniowej, a także symulatora do nakłucia tętnicy udowej i propmieniowej.
  - Punkcja transseptalna i zabiegi na przegrodzie międzyprzedsionkowej –z wykorzystaniem Sumulatora badania echokardiografii przezprzełykowej
  z zestawem edukacyjnym - głowica z treningowym aparatem do echokardiografii TEE.
  - Elektroterapia w niewydolności serca - z zastosowaniem praktycznym Interaktywnego symulatora elektrokardiograficznego.
  - Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej z użyciem narzędzi małoinwazyjnych do operacji zastawki mitralnej, a także nauką naprawy/wymiany zastawki mitralnej.
  - Echokardiografię przezprzełykową w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka – z wykorzystaniem Głowicy przezprzełykowej z obrazowaniem 3D.

Na stronie internetowej http://ksztalcenie.podyplomowe.lekarzy.sum.edu.pl/ dostępne są informacje dotyczące projektu oraz sposobu aplikowania, a także opublikowane zostaną terminy kolejnych kursów.

Źródło: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach