1 listopada w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach został uruchomiony Oddział Okulistyczny składający się z sal chorych (osiem łóżek) i sali operacyjnej.

Jak poinformował Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, oddział dzięki pomocy władz samorządowych i lokalnych został doposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną tj. min. laser okulistyczny, OCT z modułem GDX i HRT, pahymetr, USG, autorefraktokeratometr, mikroskop operacyjny, biometr optyczny itp.

Samorząd Województwa Podlaskiego przeznaczył z budżetu Województwa Podlaskiego kwotę 588 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby doposażenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”.

Szpital podjął decyzję o uruchomieniu oddziału okulistycznego oraz wdrożeniu nowych procedur medycznych (m.in. zabieg usunięcia zaćmy), by sprostać potrzebom identyfikowanym na podstawie dostępnych danych epidemiologicznych i demograficznych, które dostarczają informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji zdrowotnej mieszkańców regionu - starzenie się społeczeństwa, a tym samym wzrost zapadalności dla wielu grup chorobowych.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego