O okołoporodowej depresji i emocjonalnych skutkach komplikacji pojawiających się w okresie okołoporodowym dyskutować będą międzynarodowi eksperci podczas 38. konferencji The Society for Reproductive and Infant Psychology (SRIP), która we wrześniu odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim.

Do Łodzi w dniach 11-12 września przyjadą psychologowie oraz przedstawiciele nauk społecznych i medycznych z kilkunastu krajów m.in. z Wielkiej Brytanii, Holandii, Izrael, Portugalii, Turcji, Rosji, Irlandii, Chorwacji, Chin, Włoch czy Szwajcarii. Polskę reprezentować będą badacze z Uniwersytetów: Łódzkiego, Gdańskiego, Kazimierza Wielkiego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego – poinformowała PAP prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz z Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, członek Zarządu SRIP.

The Society for Reproductive and Infant Psychology z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zrzesza przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy zajmują się badaniami w zakresie prokreacji i zdrowia reprodukcyjnego oraz rozwoju w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym. Stowarzyszenie ma charakter międzynarodowy; znaczną liczbę jego członków stanowią psychologowie, ale SRIP jest otwarte dla przedstawicieli innych nauk społecznych, a także nauk medycznych.

Tradycją SRIP jest organizowanie dorocznych konferencji naukowych nie tylko w różnych ośrodkach akademickich Wielkiej Brytanii, ale także w innych krajach. „Prezentowane są na nich wyniki najnowszych badań dotyczące m.in.: psychologicznych aspektów ciąży i porodu, problemów z płodnością, powikłań przebiegu ciąży i porodu, reakcji emocjonalnych w okresie ciąży i po porodzie, ich znaczenia dla przystosowania do roli rodzica i relacji z dzieckiem, a także wyniki badań dotyczące funkcjonowania personelu medycznego” - dodała prof. Bielawska-Batorowicz.

W przeszłości konferencje odbyły się m.in.: w Dublinie, Amsterdamie, Leuven, a organizację tegorocznej powierzono Instytutowi Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, o co od kilku lat zabiegała prof. Bielawska-Batorowicz.

W programie tegorocznej konferencji znajdą się referaty plenarne, sympozja i sesje tematyczne oraz prezentacje plakatowe.

„W ciągu dwudniowych obrad uczestnicy konferencji będą mogli uczestniczyć w sesjach dotyczących m.in.: pre- i postnatalnej depresji, emocjonalnych skutków komplikacji w okresie okołoporodowym, wspomaganej prokreacji, uwarunkowań postaw rodzicielskich, traumatycznych doświadczeń związanych z porodem, metod karmienia. Podobnej problematyki dotyczą również prezentacje plakatowe” - dodał prof. Bielawska-Batorowicz.

Do wygłoszenia referatów plenarnych rokrocznie zapraszani są wybitni badacze. W tym roku wykład wygłosi dr hab. Grażyna Kmita z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, znawczyni problematyki wcześniactwa i rozwoju psychicznego dzieci przedwcześnie urodzonych.

Drugim plenarnym wykładowcą będzie prof. Jane Sandall z Department of Women and Children’s Health, Faculty of Life Sciences & Medicine, King’s College London, która w 2018 roku została wyróżniona SRIP Lecturer Award.

Zarząd SRIP przyznaje co roku nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematyka jest zgodna z profilem stowarzyszenia. Laureaci nagród wygłaszają swoje wystąpienia w specjalnej sesji SRIP Prizes. W 2018 roku wyróżnienie za najlepszą pracę doktorską uzyskała Nicola Carone z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, a za najlepszą pracę magisterską Vania Sandoz ze Szpitala Uniwersyteckiego w Lozannie. W czasie konferencji przyznawane są także nagrody za najlepsze prezentacje plakatowe.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl