Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie organizują bezpłatne szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii.

Program szkoleń przewiduje tematy z zakresu profilaktyki, diagnostyki onkologicznej, leczenia i opieki nad pacjentami po leczeniu onkologicznym. Podczas spotkań poruszone zostaną także tematy dotyczące stanów nagłego zagrożenia w onkologii, zasad pomocy psychologicznej oraz zasad przekazywania informacji chorym i ich rodzinom. Szkolenia poprowadzą onkolodzy z wieloletnim stażem.

Szkolenia będą się odbywały w listopadzie i grudniu w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Koszty dojazdu pokrywa Ministerstwo Zdrowia.Szczegóły: www.mz.gov.pl