W najnowszym numerze czasopisma Plos One zespół złożony z naukowców Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie opublikował artykuł oceniający wpływ, jaki wywarła pandemia COVID-19 na lekarzy rezydentów szkolących się w dziedzinie okulistyki. Celem tej pracy była ocena jakości i możliwości realizacji programu specjalizacyjnego oraz szkolenia młodych lekarzy podczas epidemii.

W literaturze istnieją już pierwsze doniesienia na ten temat, które obejmują różne kraje świata: Portugalię i Wielką Brytanię w Europie, Arabię Saudyjską i Indie w Azji, Egipt w Afryce i Kanadę w Ameryce Północnej. To jedyne prace, które prezentują subiektywne odczucia na temat wpływu pandemii na szkolenie rezydentów w konkretnym kraju. W każdym kraju przebieg pandemii był inny. Nasze badanie to trzecia publikacja zespołu poświęcone temu tematowi i tym samym trzecie doniesienie z Europy wschodniej na temat kształcenia rezydentów okulistyki.

W tym celu zespół stworzył kwestionariusz rozpowszechniony za pomocą mediów społecznościowych, który pozwolił na zebranie subiektywnych wrażeń i opinii. Dotarł on do 126 respondentów rezydentów okulistyki podczas pandemii COVID-19 pracujących na oddziałach zwykłych oraz oddziałach okulistycznych dedykowanych pacjentom COVID-19.

Wyniki tych badań potwierdziły przypuszczenia, iż ograniczenie przyjęć i zabiegów planowych na oddziałach okulistycznych w znacznym stopniu uniemożliwiło realizację programu specjalizacyjnego rezydentów okulistyki w Polsce oraz zdobywanie i doskonalenie ich umiejętności chirurgicznych. Okazało się również, że większy negatywny wpływ był odczuwany przez osoby pracujące na oddziałach okulistycznych dedykowanych pacjentom COVID-19 oraz kobiety. Co ciekawe, praca na oddziałach dedykowanych pacjentom z SarsCov-2 nie zwiększa ryzyka zachorowania na COVID-19 wśród rezydentów.

Z przeprowadzonego badania wynika, że kształcenie na odległość może być rozwiązaniem problemu dystansu społecznego. Według respondentów, szkolenia i kursy online są efektywną i satysfakcjonującą formą nauczania i większość rezydentów chce kontynuować naukę w tej formie w przyszłości. Ponadto przechorowanie COVID-19 wpływało na wzrost zadowolenia z wirtualnych metod szkolenia.

Zobacz: Impact of the COVID-19 pandemic on ophthalmic specialist training in Poland

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku