W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 18 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia – wiceministrem Zbigniewem J. Królem, Anną Chmielewską, Naczelnikiem Wydziału Programów Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, Dariuszem Poznańskim, Zastępcą Dyrektora w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia oraz z dr Romanem Topór-Mądrym, prezesem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Na spotkaniu zaprezentowano model regionalnej, międzyszpitalnej sieci poprawiającej efektywność leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych mózgu.

Szpital Uniwersytecki reprezentowali: dr n. med. Stefan Bednarz - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, lek. med. Krzysztof Mydel - Zastępca Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju i prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik - Kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii.

Podczas spotkania zaprezentowano możliwości systemów:

  1. informatycznego służącego do post-processingu obrazowania mózgu u chorych na udar niedokrwienny mózgu (tzw. pakiet oprogramowania do przeglądania, analizy i przetwarzania danych medycznych z funkcjami do dynamicznej analizy obrazu i przetwarzania/wyświetlania danych obrazowania dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego, analizy danych bezkontrastowej tomografii komputerowej mózgu, perfuzji TK i MR oraz angiografii TK mózgu)
  2. ankietowego umożliwiającego obsługę badań ankietowych w dowolnej dziedzinie medycyny. Platforma umożliwia wykonanie badań ankietowych w dowolnym miejscu i czasie. Zebrane dane w systemie centralnym można wykorzystać do dalszej diagnostyki, czy analizy.

Oba systemy zostały zakupione w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-2020", zadanie: Poprawa dostępu do terapii w ostrym udarze mózgu. Model regionalnej między szpitalnej sieci poprawiającej efektywność leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych mózgu, zwiększenie dostępności do inwazyjnych terapii endowaskularnych i skrócenie czasu do interwencji – TELESTROKE.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który już w 2018 r. dokonał zakupu obydwu systemów. Docelowo wszyscy realizatorzy Programu TELESTROKE zostaną wyposażeni we własny system informatyczny (2019 r.) oraz będą mieli możliwości korzystania z systemu ankietowego. W ramach modelu współpracy międzyszpitalnej ma poprawić się efektywność leczenia udarów niedokrwiennych mózgu, nastąpić zwiększenie dostępności do inwazyjnych terapii endowaskularnych i skrócenie czasu interwencji.


Źródło: Szpital Uniwersytecki w Krakowie