Coraz więcej dowodów potwierdza skuteczność iniekcji toksyny botulinowej w zmniejszaniu częstości występowania przewlekłych migrenowych bólów głowy, podsumowuje zaktualizowany przegląd i analiza opublikowana w czasopiśmie Plastic and Reconstructive Surgery®.

Opierając się na metaanalizie zbiorczych danych pochodzących z badań klinicznych, toksyna botulinowa przewyższa nieskuteczne placebo w prewencyjnym leczeniu migreny - donosi prof. medycyny Benoit Chaput, reprezentujący University Hospital Rangueil w Tuluzie, we Francji wraz ze współpracownikami. "Toksyna botulinowa jest bezpiecznym i dobrze tolerowanym lekiem, który należy proponować pacjentom cierpiącym na migrenę" - napisali naukowcy.

Zebrane dowody potwierdzają skuteczność botoksu dla leczenia przewlekłej migreny
Prof. Chaput ze wsp. zidentyfikowali i przeanalizowali dane z 17 poprzednich randomizowanych badań porównujących toksynę botulinową z placebo w kontekście profilaktycznego leczenia migrenowych bólów głowy. Toksyna botulinowa - najlepiej znana pod marką Botox - została zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w leczeniu przewlekłej migreny w 2010 r. Od tego czasu coraz więcej pacjentów donosi o pomyślnych wynikach wstrzyknięć toksyny botulinowej w łagodzeniu przewlekłych migrenowych bólów głowy.

W 17 badaniach wzięło udział niespełna 3650 pacjentów, z których około 1550 cierpiało na chroniczną migrenę zdefiniowaną jako przebiegającą z co najmniej 15 napadami bólu głowy miesięcznie przez ponad trzy miesiące, z towarzyszącymi objawami migreny przez co najmniej osiem dni w miesiącu. Pozostali pacjenci odnotowali rzadziej występujące epizodyczne migrenowe bóle głowy.

W zbiorczej analizie danych wstrzyknięcia toksyny botulinowej znacznie zmniejszyły częstotliwość występowania przewlekłych napadów migreny. Trzy miesiące po iniekcji pacjenci leczeni toksyną botulinową zarejestrowali średnio o 1,6 mniej ataków migreny miesięcznie, w porównaniu do osób, którym podawano placebo.

Poprawa była widoczna w przeciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia leczenia toksyną botulinową. Aby utrzymać efekt terapeutyczny, wstrzyknięcia takie zwykle powtarza się co trzy miesiące.

Wystąpiła również "tendencja statystyczna" do rzadziej spotykanych napadów bólu głowy u pacjentów z epizodyczną migreną, którym podano toksynę botulinową. W tym przypadku także poprawa nastąpiła w przeciągu dwóch miesięcy. Chociaż stosowanie toksyny botulinowej obciążone było większym odsetkiem działań niepożądanych w porównaniu z placebo, żaden z nich nie był poważny.

Zebrane dane wykazały również znaczną poprawę jakości życia u pacjentów leczonych toksyną botulinową. Wiązała się ona bezpośrednio z redukcją objawów depresyjnych. "Można to wytłumaczyć zmniejszonym wpływem bólów głowy i niepełnosprawności związanej z migreną na funkcjonowanie, co z kolei przyczyniło się do zmniejszenia objawów depresji i lęku" - pisze prof. Chaput i współautorzy.

Migrenowe bóle głowy są coraz częściej występującym stanem chorobowym, prowadzącym do znacznej niepełnosprawności i zwiększonego korzystania z zasobów opieki zdrowotnej. Chociaż same iniekcje toksyny botulinowej w przypadku przewlekłej migreny jest zatwierdzone przez FDA, nadal istnieją sprzeczne dane dotyczące skuteczności tej terapii. Nowe badanie zawiera kompleksową analizę dotychczasowych dowodów najwyższej jakości, w tym trzy randomizowane próby, które nie zostały uwzględnione w poprzednich raportach.

Wyniki zdecydowanie potwierdzają skuteczność iniekcji toksyny botulinowej jako leczenia zapobiegawczego w przypadku migreny przewlekłej, przy znacznym zmniejszeniu częstości występowania bólu głowy zarówno po dwóch, jak i po trzech miesiącach. Prof. Chaput i współpracownicy dodają: "Po raz pierwszy nasza analiza wykazuje znaczną poprawę jakości życia pacjentów z grupy Botox w ciągu trzech miesięcy, powikłaną kilkoma łagodnymi zdarzeniami niepożądanymi."

Źródło; sciencedaily.com