Rozwój technologii informacyjnych i łatwy dostęp do mediów elektronicznych ułatwia zdobywanie informacji i edukację. Jednocześnie niesie za sobą jednak niebezpieczeństwo w postaci uzależnienia od mediów cyfrowych i zatracenia w wirtualnej rzeczywistości. Skuteczna pomoc w takich przypadkach jest celem pilotażowego programu, który realizuje Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

- Program, adresowany do młodych mieszkańców naszego regionu i ich rodziców, jest bardzo ważny i potrzebny. Odpowiada na nowe zjawisko w sferze uzależnień, które może być niemal równie niebezpieczne jak te znane nam wcześniej. Cieszę się, nasz Ośrodek Terapii Uzależnień odpowiada na aktualne wyzwania – mówi marszałek Piotr Całbecki.

25 stycznia odbyła się konferencja prasowa poświęcona tematyce rozpoczynającego się programu terapeutycznego, podczas której marszałek Piotr Całbecki i dyrektor WOTUiW w Toruniu dr Małgorzata Wiśniewska przedstawili szczegóły projektu. Zapisy prowadzone są od wtorku (25 stycznia), pierwsze spotkania z terapeutami od 1 lutego. Nie jest potrzebne skierowanie, udział w terapii jest bezpłatny, a pierwsza wizyta odbędzie się w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia się do placówki.

Ze wsparcia mogą korzystać dzieci od 11 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Na terapię składają się porady lekarskie, terapeutyczne, psychologiczne, sesje grupowe i rodzinne. Program został uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim na Kujawach i Pomorzu udziela Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Realizuje on świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W jego ramach funkcjonuje Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ulicy Szosa Bydgoska w Toruniu. Z terapii w poradni można skorzystać bez skierowania. Poradnia przyjmuje osoby dorosłe (uzależnione, parterów osób uzależnionych, dorosłe dzieci alkoholków) i osoby niepełnoletnie (oraz ich rodziców lub opiekunów). WOTUiW przyjmuje także do Całodziennego Oddziału Odwykowego, Ośrodka Krótkoterminowej Terapii Uzależnień przy ulicy Szosa Bydgoska oraz Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień przy ulicy Tramwajowej. Te oddziały oferują pomoc w ramach terapii indywidualnej i grupowej w różnych formach, dostosowywanych do potrzeb pacjentów. WOTUiW posiada także Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień i Oddział Odwykowy Całodobowy przy ulicy Włocławskiej, gdzie pacjenci przebywają pod stałą, całodobową opieką.

W regionie działa również Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, działająca w strukturze Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Wszystkie wymienione ośrodki i oddziały to jednostki organizacyjne samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego