Unikatową w skali Europy operację wszczepienia nowoczesnego implantu słuchowego przeprowadzili lekarze z Kliniki Otolaryngologii UMB.

Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Rogowskiego, kierownika Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wszczepił 54 letniej pacjentce z postępującym niedosłuchem najnowocześniejszy na świecie implant ślimakowy (firmy Nurotron Biotechnology Inc). Technologię urządzenia opracowała amerykańska firma z Kalifornii.

Operacja odbyła się we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Pekinie i jest początkiem długofalowej współpracy z Chińczykami. W przeprowadzeniu operacji doradzało dwóch ekspertów z zagranicy: Profesor Juan A. Chiossone Kerdel z Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu w Caracas i równocześnie medyczny konsultant firmy Nurotron Biotechnology oraz Chen Tian z Irvine w USA, inżynier tej firmy.

Implant wart 100 tys. złotych firma zainteresowana współpracą przekazała bezpłatnie. NFZ zrefunduje jedynie koszt zabiegu.

W Białymstoku odbędzie się jeszcze kilka takich operacji z wykorzystaniem podarowanych implantów. Zabieg przeprowadzony przez prof. Rogowskiego w Białymstoku był drugim tego typu w Europie. Pierwszy odbył się dwa tygodnie temu w Hiszpanii. Na całym świecie zaledwie 4 tysiące osób korzysta z implantu ślimakowego takiego jak wszczepiony pacjentce w USK w Białymstoku.

Implant znajduje szczególne zastosowanie u pacjentów z zachowanymi resztkami słuchu. Celem implantu ślimakowego jest zastąpienie niesprawnego receptora słuchu mieszczącego się w części ucha wewnętrznego zwanej ślimakiem. To urządzenie elektroniczne składa się z elementu implantowanego w obrębie kości skroniowej. Od tej części do ślimaka odchodzi wiązka miniaturowych elektrod, których zakończenia stymulują poszczególne grupy włókien nerwu słuchowego. Za uchem zakłada się część zewnętrzną systemu, tzw. procesor mowy. Do niego docierają wszystkie dźwięki z otoczenia. Są odpowiednio kodowane, a następnie drogą fal radiowych przez skórę przekazywane do wszczepionego elementu wewnętrznego, w którym powstają impulsy elektryczne. Impulsy te bezpośrednio stymulują zakończenia nerwu słuchowego, a mózg odbiera je jako naturalny dźwięk.

W bieżącym roku minęło 10 lat od rozpoczęcia w Klinice Otolaryngologii UMB programu implantów słuchowych – wszczepialnych urządzeń poprawiających, bądź przywracających słuch chorym z zaburzeniami słuchu. W tym czasie z takiej możliwości skorzystało już 155 osób (w tym 85 implantów ślimakowych). Rocznie w białostockim Szpitalu Klinicznym wszczepia się 10 implantów słuchowych. Gdyby finansowanie z NFZ było wyższe można byłoby przeprowadzać takich operacji dwa razy tyle.


Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku