Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w opublikowanym w poniedziałek najnowszym Center for World University Rankings (CWUR) znalazł się na pierwszym miejscu wśród uczelni medycznych w Polsce. Jest też najwyżej notowaną uczelnią z Wrocławia.

W przesłanym przez uczelnię komunikacie napisano, że w opublikowanym w poniedziałek najnowszym rakingu wrocławska uczelnia awansowała na pierwsze miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce. Jest też najwyżej notowaną uczelnią z Wrocławia.

„Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu po raz kolejny odnotował awans w Center for World University Rankings (CWUR). To jeden z kluczowych zagranicznych rankingów uczelni” – czytamy w komunikacie.

W rankingu sklasyfikowano 41 polskich szkół wyższych i instytutów badawczych, a Uniwersytet Medyczny Wrocław znalazł się w tym zestawieniu na ósmej pozycji, awansując o dwie. Wrocławska uczelnia ogólnie zajmuje 893 pozycję spośród blisko 21 tys. uwzględnionych w zestawieniu jednostek, co plasuje ją w grupie 4,3 proc. najlepszych uczelni świata.

„To ogromny sukces, zwłaszcza w przypadku uczelni sprofilowanej. Mamy ograniczoną liczbę kierunków kształcenia i dyscyplin naukowych w porównaniu z potężnymi uniwersytetami czy politechnikami. Tak wysokie miejsce Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu to potwierdzenie jakości” – powiedział cytowany w komunikacie prof. Piotr Ponikowski.

Rektor, który jest też najdłużej obecnym na liście najczęściej cytowanych naukowców świata przedstawicielem Polski, dodał, że wysokie pozycje potwierdzają kierunek rozwoju konsekwentnie realizowany przez ostatnie lata.

„To zwiększa naszą widoczność w świecie, uwiarygadnia w relacjach w zagranicznymi partnerami. Nie mam wątpliwości, że projekt medycznej uczelni badawczej, nad którym pracujemy, podporządkowane mu zmiany w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i wkraczająca w naszą codzienność kliniczną sztuczna inteligencja, która daje nam zupełnie nową perspektywę, jeszcze ten rozwój przyspieszą” – dodał prof. Ponikowski.

Metodologia rankingu Center for World University Rankings (CWUR) opiera się na ocenie jakości kształcenia, zatrudnienia absolwentów, jakości kadry naukowej oraz wyników badawczych uniwersytetów na całym świecie, bez polegania na ankietach i danych dostarczanych przez uczelnie.

CWUR wykorzystuje obiektywne wskaźniki do oceny uczelni, podzielone na cztery obszary: 1. Edukacja: oparta na sukcesie akademickim absolwentów uniwersytetu, mierzona względem wielkości uniwersytetu (25 proc.); 2. Zatrudnienie: oparte na zawodowym sukcesie absolwentów uniwersytetu, mierzonym względem wielkości uniwersytetu (25 proc.); 3. Kadra naukowa: mierzona liczbą członków kadry naukowej, którzy otrzymali najwyższe akademickie wyróżnienia (10 proc.); 4. Liczba publikacji naukowych (10 proc.); 5. Liczba publikacji naukowych pojawiających się w najważniejszych i najbardziej wpływowych czasopismach (10 proc.); 7. Liczba wysoko cytowanych publikacji (10 proc.).

Szczegółowe informacje o rankingu są na stronie https://cwur.org/2024.php. (PAP)

Źródło: naukawpolsce.pl | Roman Skiba