Wykazano, iż zmiany o charakterze guza w obrębie piersi wykryte w badaniu USG i zdiagnozowane jako „prawdopodobnie łagodne” nie muszą być poddawane biopsji, lecz mogą być dalej monitorowane badaniem USG.

„Uzyskane wyniki wskazują, iż kontrola ultrasonograficzna może oszczędzić pacjentce wykonania zbędnego zabiegu inwazyjnej biopsji” - twierdzi dr Oswald Graf, z wydziału radiologii, Ambulatory Care Center, Steyr, Austria.

The American Cancer Society (ACS) szacuje, iż w 2007 w USA roku diagnozę raka piersi usłyszało około 212920 kobiet. Wczesne wykrywanie poprzez badania przesiewowe jest najlepszym sposobem zwalczania choroby nowotworowej we wczesnym, dającym najlepsze rokowania, stadium. Mammografia jest standardowym badaniem skriningowym, jednakże czułość tej metody maleje u kobiet z dużą gęstością piersi. W kilku badaniach wykazano, iż badanie USG może być pomocne w wykrywaniu raka piersi u kobiet o dużej gęstości piersi. Ultrasonograficzne badanie skriningowe przyczynia się również do wykrywania większości obszarów podejrzanych zmian w obrębie piersi mogących mieć podłoże nowotworowe.

Często zmiany te poddawane są biopsji. ACS donosi, iż 80% zmian w obrębie piersi poddanych biopsji jest diagnozowanych jako łagodne.

Zgodnie z najnowszymi wskazaniami Breast Imaging and Data System (BI-RADS) dotyczącymi badań ultrasonograficznych występowanie litych zmian ograniczonych o kształcie owalnym i równoległym ułożeniu może być klasyfikowane jako prawdopodobnie łagodne (kategoria 3). Badanie dr Graf jest jednym z pierwszych odnoszących się do wyników monitorowania badaniem USG zmian litych sklasyfikowanych jako prawdopodobnie łagodne przy pierwszym badaniu USG.

„W badaniu wykazaliśmy, iż monitorowanie USG obszarów zmian sklasyfikowanych wg BI-RADS jako kategoria 3 jest bezpieczną, alternatywną metodą do natychmiastowej biopsji” - donosi dr Graf. „Ważną kwestią jest, aby zmiany te dokładnie spełniały wymagane kryteria”.

W badaniu dokonano analizy retrospektywnej 409 pacjentek z 448 niewyczuwalnymi zmianami piersi, które były całkowicie lub częściowo niewidoczne w badaniu mammograficznym z powodu dużej gęstości piersi i zostały sklasyfikowane jako prawdopodobnie łagodne w badaniu USG. Po przeprowadzeniu wstępnego obrazowania w badaniu mammograficznym i badaniu USG, zadecydowano o monitorowaniu 445 zmian. Pozostałe 3 zmiany zostały poddane biopsji i okazały się mieć charakter łagodny.

W okresie obserwacyjnym, co 6 miesięcy przez okres od 2 do 5 lat, 442 zmiany z 445 monitorowanych były stabilne. W dwóch przypadkach zaobserwowano wzrost masy guza, lecz wykonana biopsja potwierdziła łagodny charakter zmian, a pozostała jedna zmiana stała się wyczuwalna i po wykonaniu biopsji stwierdzono obecność komórek rakowych. Wyniki badania wskazywały na ogólną wartość predykcyjną ujemną wynoszącą 99,8%. W grupie badanej tylko jedna zmiana okazała się być złośliwą (0,2%).

Wyniki badania wykazały, iż badanie USG stanowi bezpieczną alternatywną metodę do biopsji w przypadkach gdzie zmiany w obrębie piersi są sklasyfikowane jako prawdopodobnie łagodne.

„Należy przeprowadzić więcej badań w tym kierunku w celu określenia znaczenia badania USG jako badania przesiewowego w prewencji raka piersi” - mówi dr Graf.Źródło: www.forumginekologiczne.pl