Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wystosowało list do wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza, w którym przekazuje swoje uwagi do projektu kolejnego obwieszczenia refundacyjnego.

Lekarze informują w liście, iż z satysfakcją i zadowoleniem przyjeli fakt, że po kilku latach starań o wprowadzenie na listy leków refundowanych nowoczesnych leków przeciwpsychotycznych o przedłużonym uwalnianiu w pozycji 274 listy projektu obwieszczenia znalazł się lek aripiprazolum (Abilify - Maintena) w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu.

„Lek ten przeznaczony jest do stosowania w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u dorosłych pacjentów ze stabilizacją choroby za pomocą doustnej tabletki aripiprazolu. Zgodnie z tymi wskazaniami dostęp do nowoczesnego leku o przedłużonym uwalnianiu będzie ograniczony tylko do tej części chorych, którzy wcześniej przyjmowali doustną tabletkę aripiprazolu, a nie np. tabletkę rysperydonu czy cząsteczkę tę w formie iniekcji podawaną co 14 dni” - zwraca uwagę PTP.

Zgodnie z wielokrotnie artykułowanymi postulatami, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne nadal oczekuje by na liście leków refundowanych znalazło się więcej leków o przedłużonym uwalnianiu i o niewątpliwej skuteczności w tej grupie chorych. Jednym z nich jest paliperydon (Xeplion) refundowany we wszystkich krajach Europy, który najbardziej bliski jest cząsteczce zapewniającej kliniczną skuteczność przy podawaniu tego leku przeciwpsychotycznego tylko 4 x w ciągu roku (ta postać - Trevicta jest już zarejestrowana i refundowana w dwóch krajach Europy).

Lekarze wskazują, iż aktualnie wielu pacjentów chorujących na schizofrenię i z udokumentowanym uporczywym brakiem współpracy leczonych jest rysperydonem (w tym inj. Consta) . Naturalną drogą w prowadzonym leczeniu w tej grupie chorych byłoby umożliwienie im przechodzenia na formy leków o coraz bardzie wydłużonym okresie działania i coraz rzadszym podawaniu poprzez zastępowanie inj. Consty iniekcjami paliperidonu (Xeplion - inj. raz na 4 tygodnie) a w przyszłości (po ew. zarejestrowaniu nowego leku w Polsce) raz na 3 miesiące.

PTP uważa, iż aktualny kształt listy leków refundowanych zawarty w projekcie XXIX obwieszczenia refundacyjnego będzie dyskryminował grupę dorosłych chorych na schizofrenię z uporczywym brakiem współpracy dotychczas leczonych innymi lekami jak np. rysperydonem (w tym iniekcjami Consta). Nieprawdopodobnym jest by warunkować dostęp do leku o bardziej zaawansowanej formie przedłużonego uwalniania (inj. co 4 tygodnie) powracaniem do stosowania doustnej tabletki aripiprazolu.

Lekarze podkreślają, że grupa chorujących dorosłych z ustabilizowanym obrazem schizofrenii i z wcześniej udokumentowanym uporczywym brakiem współpracy jest ograniczona liczbowo i w całości winna mieć równy dostęp do nowoczesnego i postępowego leczenia przeciwpsychotycznego. Podział rynku leków przeciwpsychotycznych o przedłużonej formie uwalniania jest procesem naturalnym, globalnie nie zwiększającym kosztów refundacyjnych i zapewniającym równy dostęp do leków o przedłużonym uwalnianiu dla chorych niezależnie od tego jakimi preparatami byli leczeni wcześniej.

Psychiatrzy nadal postulują, by wśród leków refundowanych znalazła się agomelatyna, innowacyjny lek przeciwdepresyjny stosowany w grupie chorych z depresją, towarzyszącymi zaburzeniami snu i anhedonią ze względu na odrębne wskazania rejestracyjne niż inne leki przeciwdepresyjne (np. wenlafaksyna).


Źródło: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne