8-10 listopada 2024. Lublin

Zapraszamy na multidyscyplinarną konferencję, organizowaną przez Polską Akademię Niepełnosprawności Dziecięcej.

Celem konferencji jest innowacyjne spojrzenie na choroby rzadkie, leczenie oraz wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny w oparciu o założenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania , Niepełnosprawności i Zdrowia.

Przewodnicząca komitetu naukowego: dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: mgr Anna Jaśkiewicz-Waloszczyk

Szczegóły >> termedia.pl