Do końca 2020 roku w szpitalu MSWiA w Katowicach powstanie nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy. W środę wiceminister Krzysztof Kozłowski wziął udział w podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Katowicach będzie możliwa m.in. dzięki środkom Ministerstwa Zdrowia (65 proc. wartości projektu), pieniądzom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (20 proc. wartości projektu), a także środkom własnym MSWiA (15 proc.).

Wartość projektu to 15 mln zł. Fundusze te pozwolą na rozbudowę szpitala na potrzeby utworzenia nowego SOR, a także zakup aparatury medycznej i wyposażenia.

W uroczystym podpisaniu umowy w siedzibie katowickiego szpitala, oprócz wiceministra Krzysztofa Kozłowskiego, wzięli także udział m.in. Waldemar Kraska - wiceminister zdrowia, dyrekcja szpitala, przedstawiciele Rady Społecznej, pracownicy oraz personel SP ZOZ MSWiA w Katowicach.


Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji