Wiosną ma ruszyć budowa szpitala w Legionowie. Będzie on filią Wojskowego Instytutu Medycznego. Ma służyć nie tylko wojsku, ale również mieszkańcom.

Projekt budowy szpitala powstał z inicjatywy Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Zgodnie z założeniami, w skład szpitala mają wejść oddziały: kardiologiczny, chirurgiczny, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, okulistyczny i ginekologiczno-położniczy.

Nowy szpital, z rozszerzoną ofertą opieki medycznej, ma być dostępny dla wszystkich mieszkańców Legionowa i regionu. Placówka ma też służyć nowo tworzonej dywizji wojsk operacyjnych, stacjonującym w Polsce wojskom sojuszniczym oraz dwóm mazowieckim brygadom obrony terytorialnej.

Według założeń szpital będzie przystosowany do jednoczesnej hospitalizacji ok. 90 pacjentów. Będzie miał 5 kondygnacji naziemnych i podziemny parking. W ramach nowej inwestycji planowane jest utworzenie także bloku operacyjnego, składającego się z 2 sal operacyjnych oraz oddziałów szpitalnych. Zatrudnienie w nowym szpitalu znajdzie blisko 250 osób - lekarzy, pielęgniarek oraz inny personel medyczny i pomocniczy.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na pierwsze półrocze 2019 roku, a zakończenie w 3. kwartale 2022 roku. Podstawowym źródłem finansowania będą środki resortu obrony narodowej.


Źródło: MON