Nielimitowanie świadczeń wysokospecjalistycznych, referencyjność ośrodków kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej czy specjalizacja jednolita w dziedzinie kardiologii dziecięcej i zachęcanie do niej lekarzy – to niektóre z postulatów uczestników konferencji „Wyzwania i zagrożenia kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej w perspektywie najbliższych lat”, która odbyła się 27 czerwca 2017 r. w Senacie. Spotkanie zorganizowała Komisja Zdrowia wspólnie z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym i Fundacją Serce Dziecka.

Otwierając konferencję, marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że choć głównymi problemami służby zdrowia są brak środków i młodej kadry, to potrzebne jest także uporządkowanie całego systemu opieki zdrowotnej. Wyraził też zaniepokojenie niewielkim zainteresowaniem młodych lekarzy specjalizacją z kardiochirurgii dziecięcej.

„Kardiochirurgia w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie, a jej kadra jest oceniana jako jedna z najlepszych na świecie” – mówił przewodniczący Komisji Zdrowia senator Waldemar Kraska. Poinformował, że w Polsce rocznie przeprowadza się ok. 3 tys. operacji serca u dzieci, często u noworodków. Codziennie rodzi się 10 dzieci z wrodzoną wadą serca, 1/3 z nich wymaga operacji. Bez niej nie mają szans na przeżycie.

„Coraz mniejsza kadra, coraz bardziej skomplikowane wady serca i duże koszty ich leczenia, których nie pokrywa refundacja, oto obraz kardiologii dziecięcej” – mówiła dr Grażyna Brzezińska-Rajszys, kierownik Kliniki Kardiologii i Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Poinformowała, że wady wrodzone serca stanowią 30% wad rozwojowych. W Polsce rodzi się rocznie 2800 dzieci z wadami serca. Z tego powodu umiera 37% dzieci. W 9 ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej w 2016 r. przeprowadzono 95 zabiegów prenatalnych i 1732 zabiegi u dzieci. Dr Grażyna Brzezińska-Rajszys zwróciła uwagę na znaczne różnice w liczbie wykonywanych zabiegów w poszczególnych ośrodkach. Najwięcej przeprowadza się ich w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W swoim wystąpieniu wskazała też na rolę nowych technik obrazowania, które umożliwiają szczegółowe diagnozowanie wrodzonych wad serca, planowanie leczenia oraz monitorowanie zabiegów i wyników leczenia, a także diagnostyki prenatalnej, dzięki której możliwe są zabiegi prenatalne, a 95% rozpoznanych wad zostaje potwierdzonych po porodzie.

W opinii konsultanta krajowego ds. kardiologii dziecięcej prof. Jacka Białkowskiego kardiologia dziecięca to bardzo trudna dyscyplina, wymagająca przede wszystkim ogromnej wiedzy fachowej. Lekarzy tej specjalności jest 138, w większości mają ponad 50 lat. 64 lekarzy jest w trakcie specjalizacji, miejsc zaś jest 79. „Gdzie jest tych 15?” – pytał prof. Jacek Białkowski. Niedobór jest jeszcze większy w wypadku kardiochirurgów dziecięcych. W ośrodkach w Katowicach i Wrocławiu oraz w Łodzi i Poznaniu jest 1 kierownik dla 2 pracowni. Prof. Jacek Białkowski zaapelował o zmianę systemu szkolenia kardiologicznego z 5-letniego modułowego (3 lata pediatrii i 2 lata kardiologii) na jednolity z 3-letnim szkoleniem z zakresu kardiologii.

„Mamy wystarczającą infrastrukturę, nowoczesną technologię. Niedoszacowane są procedury medyczne w kardiochirurgii dziecięcej i z tego powodu szpitale są zadłużone” – przekonywał kierownik Kliniki Kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i prezes Stowarzyszenia „Klub Kardiochirurgów Polskich” prof. Bohdan Maruszewski. Postulował m.in. nielimitowanie świadczeń wysokospecjalistycznych, referencyjność ośrodków kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, ułatwienia rozliczania kosztów procedur kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej oraz wydzielenie środków na leczenie dzieci.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zapewniła, że resort stara się rozwiązać problemy kadrowe służby zdrowia, m.in. poprzez zwiększenie o 20% limitów przyjęć na uniwersytety medyczne. Poinformowała też, że są przygotowywane zmiany w systemie kształcenia i specjalizacji lekarzy. Trwają prace nad projektem ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, analizowane są też wyceny świadczeń opieki zdrowotnej.

Druga część konferencji poświęcona była opiece nad dorosłymi z wrodzoną wadą serca. Prezes Fundacji Serce Dziecka Katarzyna Parafianowicz zaprezentowała film, w którym młodociani pacjenci mówili o swoich obawach związanych z opieką medyczną po ukończeniu 18. roku życia.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna „Czarno-białe serce. O szczęściu oraz drugiej stronie medalu dzieci z wrodzoną wadą serca”, przygotowana przez Fundację Serce Dziecka.


Źródło: Senat RP