Oddział Dziennej Rehabilitacji otworzony 26 października w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM będzie służył dzieciom i młodym pacjentom wypisywanym z oddziałów klinicznych DSK, którzy muszą kontynuować rehabilitację lub zostali na nią skierowani.

Przecięcia wstęgi dokonali: prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM, Anna Łukasik, dyrektor UCK WUM, dr hab. Adam Przybyłkowski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w lokalizacji Banacha, prof. Witold Rongies, kierownik Zakładu Rehabilitacji UCK WUM oraz jego zastępczyni mgr Justyna Konopczyńska-Brodzik.

Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM od dłuższego czasu dysponuje doświadczonym zespołem fizjoterapeutów, którzy pracują na oddziałach klinicznych. Dzięki otwarciu Oddziału Dziennej Rehabilitacji pacjenci wypisywani z oddziałów mogą kontynuować rehabilitację w placówce, co zapewni najlepsze wyniki terapeutyczne.

Na oddziale rehabilitowani są pacjenci pediatryczni w każdym wieku z różnymi schorzeniami m.in. ortopedycznymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego, chorobami genetycznymi, wadami postawy oraz pacjenci po operacjach. Zespół pracujących tam fizjoterapeutów jest gotowy udzielić pomocy każdemu pacjentowi, który potrzebuje wsparcia.

Oddział Dziennej Rehabilitacji planuje rozwijać się swoją działalność i w przyszłości udzielać kompleksowej opieki rehabilitacyjnej jeszcze większej grupie dzieci i młodzieży.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny