15 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Klinika przeszła kompleksową modernizację bloku operacyjnego i oddziału. Po remoncie liczy 24 łóżka, w tym 9 miejsc monitorowanych na sali intensywnego nadzoru, posiada 3 zintegrowane sale operacyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny.

Jak poinformowano na stronie internetowej WIM-PIB, modernizacja Oddziału jest kolejnym krokiem w budowaniu najnowocześniejszego w kraju systemu kompleksowej diagnostyki i leczenia chorych. Umożliwia zaoferowanie opieki medycznej na najwyższym światowym poziomie.

Uroczystość została rozpoczęta przez Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego-PIB gen. broni prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka oraz zaproszonych gości: Szefa Kancelarii Prezydenta RP Panią Grażynę Ignaczak-Bandych, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Macieja Miłkowskiego oraz konsultantów krajowych w dziedzinie ginekologii: Profesora Bidzińskiego (ginekologii onkologicznej) oraz Profesora Czajkowskiego (ginekologii i położnictwa). Szef Kancelarii Prezydenta RP Pani Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list od Prezydenta RP i przekazała okolicznościowy dar: flagę, która ma być inspiracją do ” […] kształtowania prozdrowotnych postaw, profilaktyki i edukacji. Niech będzie wezwaniem do poszukiwania nowych koncepcji i kreowania nowatorskich rozwiązań, które będą służyć pożytkowi i rozwojowi człowieka […]”.

Profesor Paweł Kamiński – Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej podziękował zatrudnionym w klinice pracownikom, dzięki zaangażowaniu których możliwe było przeprowadzanie prac modernizacyjnych bez spadku jakości świadczonych usług oraz oprowadził gości po nowo otwartej klinice.

Klinika Ginekologii i Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej wykonuje wysokospecjalistyczne zabiegi nowoczesnymi technikami operacyjnymi z naciskiem na operacje małoinwazyjne: robotyczne i endoskopowe.

W ramach kompleksowej modernizacji sale bloku operacyjnego zostały wyposażone w zintegrowany system operacyjny, tor wizyjny z zielenią, tor wizyjny do histeroskopii oraz nowoczesną aparaturę medyczną taką jak łóżka wysokospecjalistyczne, kardiomonitory, fotele zabiegowe, zestawy do infuzjoterapii, ultrasonograf.

Dokonane zakupy sprzętu medycznego znacznie podniosły poziom diagnostyki i obsługi pacjentek. Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej zapewnia Pacjentkom pełną diagnostykę i leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych oraz zmian łagodnych żeńskiego układu rozrodczego.


Źródło: Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy