Od 1 marca lekarze prowadzący jakąkolwiek działalność usługową poza etatem lub kontraktem są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak informuje portal rynekzdrowia.pl, zdaniem Ministerstwa Zdrowia, ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej ma zapobiegać ukrywaniu dochodów poprzez zapewnienie kontroli nad rzetelnością deklarowanych przez podatników wysokości obrotów.

Jeśli lekarz nie zaopatrzy się w porę w kasę rejestrującą, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustali za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Przewidziano również kary (zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym) za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej oraz za niewydanie z kasy rejestrującej dokumentu, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

Resort finansów zapowiada, iż prowadzone będą bieżące kontrole gabinetów lekarskich, realizowane przez urzędy skarbowe.


Więcej: rynekzdrowia.pl